Téma: zmeny 2021

Odklad platenia odvodov do SP za január 2021

SZČO - poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.2.2021 - príspevok z opatrenia č. 2

Registrácie na stránke www.relia.sk v roku 2021

Zrušenie povinnosti oznamovať údaje o zamestnancoch v 2. kategórii rizika

Identifikačné číslo právneho vzťahu na účely zákona o sociálnom poistení

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Webináre "Legislatívne zmeny + ročné zúčtovanie"

Odvody 2021

Mzdové veličiny 2021

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur

Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021 (aktualizácia 9.12.2020)

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť) - zmeny od 1. januára 2021 (aktualizované 3.12.2020)

Rodičovský príspevok a prídavky na deti od 1.1.2021

Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021 (schválené znenie, vrátane jednorazového doplatku k dôchodku)

Minimálne dôchodky - zmeny od roku 2021

Tehotenské (aktualizácia 5.10.2020)

Minimálne mzdové nároky v roku 2021

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Minimálny dôchodok v roku 2021

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021

Podnikateľské kilečko

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?