Webináre "Zákonník práce od 1. marca 2021, Prvá pomoc++ a ďalšie aktuality"

Témy: Top,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Hlavnou témou webinára je rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú Národná rada SR schválila 4. februára 2021. Novela je účinná od 1. marca 2021.

Z noviniek si podrobne vysvetlíme nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov a zmeny pre domácku prácu a teleprácu.

Pozrieme sa aj na aktualizovaný projekt "Prvá pomoc++", a to tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia aj ako SZČO.

Zopakujeme si aj kľúčové a problematické ustanovenia pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020.

*

Trvanie: 9:00 - 14:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Termíny:

 1. a 26. február 2021
 2. a 11. marec 2021

*

Cena pre všetky termíny:

 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V cene je rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán) v elektronickej podobe pdf súboru.

Program:

 1. Hlavná téma: Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
 • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, vzor smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výška finančného príspevku, platenie daní a odvodov, exekúcie
 • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
 • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
 • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
 • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
 • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
 • dohody študentov počas prázdnin
 • zmeny pri pôsobení odborov u zamestnávateľa
 • zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní
 • a ďalšie menej dôležité zmeny
 1. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021
 • dôležité zmeny platné od februára 2021, zvýšenie príspevkov
 • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
 • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
 • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO
 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
 • rekapitulácia toho najdôležitejšieho + možnosť diskusie
 • nezdaniteľné časti a daňové bonusy
 • kedy si musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • postup pri ročnom zúčtovaní, lehoty, tlačivá
 1. Diskusia
 • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Prihlášky nájdete v našom E-shope: http://www.relia.sk/seminare.aspx
 
*
 
Ukončenie spolupráce s PP Žilina
 
Dovoľte nám oznámiť, že po niekoľkých rokoch kooperácie pri organizovaní seminárov sme od 1.1.2021 ukončili spoluprácu s Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina. Zamestnancom a majiteľovi spoločnosti ďakujeme za úspešnú spoluprácu a želáme veľa úspechov pri organizácii ďalších podujatí a aktivít.
 
Pre vás ako pravidelných návštevníkov seminárov s lektorom Jozefom Mihálom to znamená, že vášho obľúbeného lektora nájdete výlučne pri aktivitách organizovaných jeho spoločnosťou Relia s.r.o. a ďalej spolupracujúcimi spoločnosťami, ktorými sú SOPK, Agentúra Pro, ASUSE, AkadémiaPlus, TopAcademy atď.
 
*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.