"Prvá pomoc" za september až december 2021

Témy: pandémia,SZČO,Top,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Na mimoriadnom "online" zasadaní Vlády SR dňa 10. augusta 2021 vláda prijala uznesenie č. 440, podľa ktorého sa za mesiace september až december 2021 bude v projekte "Prvá pomoc" pokračovať.

A to v podobe, akú ste poznali v mesiacoch apríl až september 2020, kedy sa projekt označoval ako "Prvá pomoc".

V "reči fáz" ide o Fázu 1.

Link na uznesenie vlády č. 440: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19416/1

*

Mesiace september až december 2021

Príspevky za mesiace september až december 2021 sa vyplácajú rovnakým spôsobom ako za mesiace apríl až september 2020, ale súčasne rovnako ako za mesiac júl 2021.

Okrem iného to znamená, že opatrenie č. 3B je od júla 2021 do decembra 2021 pozastavené.

Zamestnávateľom preto odporúčam, aby sa v mesiacoch september až december 2021 v prípade problémov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, pri poklese produkcie, výroby, resp. pri poklese tržieb orientovali na čo najrozsiahlejšie využívanie inštitútu prekážok v práci na strane zamestnávateľa, aby tak cez opatrenie č. 3A, prípadne cez opatrenie č. 1 získali čo najvyššie príspevky na svojich zamestnancov.

SZČO majú naďalej k dispozícií opatrenia č. 2, č. 4A a č. 4B s tým, že sumy príspevkov sú rovnaké ako tie, ktoré boli vyplácané za mesiace apríl až september 2020, teda najnižšie. 

Ak by sa počas jesene epidemiologická situácia na Slovensku zhoršila, vláda SR môže prijať ďalšie uznesenie, podľa ktorého by sa príspevky vyplácali vo vyšších sumách - teda nie je vylúčené, že sa spustí Fáza 2, respektíve Fáza 3 - teda - "Prvá pomoc+", respektíve "Prvá pomoc++".

*

Mesiace júl a august 2021

Pripomeňme si, že vláda SR začiatkom júna 2021 predĺžila projekt "Prvá pomoc" na mesiace júl až december 2021. S tým, že za mesiace júl a august 2021 sa "Prvá pomoc" napojila na tzv. COVID automat.  

Link: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26105/1

V závislosti od epidemiologickej situácie sa zadefinovali štyri tzv. Fázy, a to Fáza 0 až Fáza 3.

Fáza 0 znamená, že žiadna "Prvá pomoc" sa nevypláca.

Fáza 1 znamená také pravidlá a príspevky, ako boli stanovené v rámci "Prvej pomoci" za mesiace apríl - september 2020. Opatrenie č. 3B je pozastavené.

Fáza 2 znamená také pravidlá a príspevky, ako boli stanovené v rámci "Prvej pomoci+" za mesiace október 2020 - január 2021. Opatrenie č. 3B je pozastavené.

Fáza 3 znamená také pravidlá a príspevky, ako boli stanovené v rámci "Prvej pomoci++" za mesiace február - jún 2021, a to vrátane opatrenia č. 3B.

Súčasťou schválených pravidiel bolo aj dôležité pravidlo prechodu medzi fázami: Medzimesačný prechod medzi fázami je možný najviac o dve fázy.

Viac k tomu v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=585

*

Počas mesiacov júl a august 2021 bola väčšina okresov Slovenska "zelená". To by zodpovedalo "Fáze 0".

V súlade s pravidlom o prechode medzi fázami sa však z "Fázy 3" (jún 2021) mohlo zísť nadol najviac o dve fázy, a preto sa za mesiac júl 2021 príspevky vyplácali v rámci "Fázy 1".

Za august 2021 sa už uplatnila "Fáza 0" a príspevky "Prvá pomoc" sa nevyplácali vôbec.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.