Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021 (26.8.2020)

Témy: veličiny,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 26.8.2020 schválila novelu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, súčasťou ktorej je i novela Zákonníka práce, s účinnosťou od 1. januára 2021. Novelu musí ďalej prerokovať a schváliť NRSR na svojich jesenných rokovaniach a svojim podpisom potvrdiť pani prezidentka SR.

*

Novelou Zákonníka práce sa od 1. januára 2021 mení filozofia určenia náhrady pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a výšky príplatkov ku mzde za soboty, nedele, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a príplatku za sviatok pre "dohodárov".

Tieto príplatky už nebudú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy ale budú dané pevnými sumami.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.