Registrácie na stránke www.relia.sk v roku 2021

Témy: Top,zmeny 2021

*

Na stránke www.relia.sk sa môžete počas roka 2021 registrovať a využívať naše služby tromi spôsobmi:

Registrácia a zakúpenie služby "OBSAH" znamená, že máte prístup na celý obsah všetkých článkov vrátane uzamknutých častí. Pri tejto registrácii vám školenia chýbať nebudú - napríklad počas roka 2020 na stránke pribudlo vyše 200 odborných článkov... prajem vám už len to, aby ste mali čas všetko si to prečítať.

Registrácia a zakúpenie služby "PROFESIONÁL" vám okrem toho umožní konzultácie na diaľku so mnou osobne. Hocikedy mi môžete zadať vašu otázku, odpoviem vám. A to na témy - pracovné právo, daň z príjmu zo závislej činnosti, zdravotné a sociálne poistenie vrátane dávok zo sociálneho poistenia (materské, nemocenské, dôchodky, dávky v nezamestnanosti...). Túto možnosť registrácie vám naozaj odporúčam, dostanete ako mzdová účtovníčka 100% službu, presne takú, akú pri vašej ťažkej práci potrebujete. Ako keby ste mali v kancelárii nového kolegu (mňa osobne), s ktorým sa môžete v prípade problémov alebo legislatívnych noviniek kedykoľvek porozprávať a poradiť. Môžete sa pýtať na všetko, čo súvisí s vašou prácou a vám zverenými zamestnancami. Ak poskytujete na živnosť služby vedenia účtovníctva pre vašich klientov, môžete sa pýtať v ich mene na problémy, s ktorými sa na vás obracajú. Vaši zamestnanci a vaši klienti to určite ocenia.

Registrácia a zakúpenie služby "OBČAN" (predtým "materská") je cenovo výhodnejšia možnosť konzultácie na témy tehotenská dávka, materská, rodičovský príspevok, čerpanie dávky v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke. Skrátka, ak potrebujete poradiť v čase, kedy sa chystáte na materstvo, alebo napríklad ako otec dieťaťa chcete získať čo najlepšiu materskú, budem vám k dispozícii a môžete mi klásť otázky. Zároveň budete mať prístup na celý obsah článkov týkajúcich sa materskej vrátane uzamknutých častí a vrátane novej knihy "Materská 2021". Túto možnosť by mali využívať súkromné osoby, ktoré sa zaujímajú o materskú alebo o dávky v nezamestnanosti, avšak nie mzdové účtovníčky ani podnikatelia (SZČO). Pre nich je určená služba "PROFESIONÁL".

Pretože na otázky odpovedám osobne, počet užívateľov služieb "PROFESIONÁL" a "OBČAN" má svoj limit. Je to nutné preto, aby ste odpovede na vaše otázky v najhoršom prípade dostali v lehote do jedného týždňa. Registrácie v novom cykle na rok 2021 sú prednostne dostupné (do 19.1.2021, resp. do 31.1.2021) pre tých, ktorí si chcú predĺžiť doterajšiu registráciu.

Služba "PROFESIONÁL" na rok 2021:

do 19.1.2021 vrátane si môžu službu PROFESIONÁL zakúpiť len tí, ktorí mali zakúpenú službu PROFESIONÁL na rok 2020
do 31.1.2021 vrátane si zostávajúce voľné miesta môžu zakúpiť tí, ktorí mali zakúpené služby PROFESIONÁL, OBČAN (MATERSKÁ) alebo OBSAH na rok 2020
od 1.2.2021zostávajúce voľné miesta vo voľnom predaji do vyčerpania kapacity.

Služba "OBČAN" na rok 2021:

do 19.1.2021 vrátane si môžu službu OBČAN zakúpiť len tí, ktorí mali zakúpené služby PROFESIONÁL alebo OBČAN (materská) na rok 2020
do 31.1.2021 vrátane si zostávajúce voľné miesta môžu zakúpiť tí, ktorí mali zakúpené služby PROFESIONÁL, OBČAN (materská) alebo OBSAH na rok 2020
od 1.2.2021zostávajúce voľné miesta vo voľnom predaji do vyčerpania kapacity

*

CENA SLUŽIEB V ROKU 2021

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 60 eur + 20% DPH = 72 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná do 31.12.2021 stojí 240 eur + 20% DPH = 288 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 120 eur + 20% DPH = 144 eur

Pri všetkých troch službách máte ako bonus od 1.1.2022 do 31.3.2022 "dobeh" služby 3 mesiace zdarma, ak nevyužijete možnosť výhodnej registrácie na ďalšie obdobie roka 2022.ZĽAVNENÁ CENA SLUŽIEB V ROKU 2021 PRI PREDĹŽENÍ PREDPLATNÉHO Z ROKA 2020

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 40 eur + 20% DPH = 48 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná do 31.12.2021 stojí 160 eur + 20% DPH = 192 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 80 eur + 20% DPH = 96 eur

Áno, uprednostňujeme dlhodobý vzťah s vami ako našimi zákazníkmi, čo sa prejavuje aj v zľave 33% pre našich stálych klientov.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.