"Prvá pomoc plus plus" - príspevky zamestnávateľom a SZČO od februára 2021

Témy: pandémia,SZČO,Top,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Aktualizácia článku 1.3.2021, zapracované boli zmeny a novinky, ktoré prináša "Aktualizácia č. 17", zverejnená 1. marca 2021 na stránke www.pomahameludom.sk a účinná od 1. februára 2021

*

Od februára 2021 sa doterajší projekt "Prvá pomoc plus" preklápa do ďalšej fázy pod názvom "Prvá pomoc plus plus".

*

Projekt "Prvá pomoc ++" sa naďalej člení na 6 opatrení. Zamestnávateľom sú určené opatrenia č. 1, 3A a 3B.

SZČO môžu čerpať príspevky podľa opatrení č. 2 a 4A.

Opatrenie 4B je určené jednoosobovým s.r.o.

*

ZMENY OPROTI PROJEKTU "PRVÁ POMOC +"

Oproti doterajšiemu nastaveniu dochádza od februára 2021 k niekoľkým zmenám.

Ministerstvo práce predlžuje možnosť čerpania príspevkov až do júna 2021.
 
Nárok na príspevok na zamestnanca bude aj pri pracovnom pomere, ktorý začal v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021.
 
Nárok na príspevky budú mať aj SZČO, ktoré začali podnikať v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021.
 
Pri opatreniach č. 2 a č. 3B sa pri poklese tržieb od februára 2021 príspevky zvyšujú nasledovne:
  • 20% - 29% ... 330 eur (predtým 270 eur)
  • 30% - 39% ... 420 eur (predtým 270 eur)
  • 40% - 49% ... 510 eur (predtým 450 eur)
  • 50% - 59% ... 600 eur (predtým 450 eur)
  • 60% - 69% ... 690 eur (predtým 630 eur)
  • 70% - 79% ... 780 eur (predtým 630 eur)
  • 80% a viac ... 870 eur (predtým 810 eur)
*
 
Pri opatreniach č. 1 a č. 3A sa príspevok zvyšuje na 100% ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa (predtým 80% ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa).
 
Súčasne sa aj pri opatrení č. 3B (kde príspevok v prvom rade závisí od poklesu tržieb - viď vyššie) zvyšuje maximálna možná suma príspevku na 100% ceny práce zamestnanca (predtým max. 80% ceny práce zamestnanca).
 
*
 
Pri opatreniach č. 4A (SZČO bez poistenia v SP) a č. 4B (jednoosobové s.r.o.) sa príspevok zvyšuje na 360 eur (predtým 315 eur).
 
Nárok na opatrenie č. 2 získajú aj SZČO, ktoré by inak nárok nemali, ak sa najneskôr od 15. februára 2021 prihlásia na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v SP a zostanú dobrovoľne poistené.
 
*
 
Dopĺňa sa piata metóda posudzovania poklesu tržieb, viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=446
 
*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.