Téma: pandémia

SZČO - poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.2.2021 - príspevok z opatrenia č. 2

Opätovné otvorenie živnosti a odvodové prázdniny - "Prvá pomoc plus", opatrenie č. 2 (akt. 5.1.2021)

Register partnerov verejného sektora a čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus" (akt. 17.1.2021)

Pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin

Odklad platenia odvodov do SP za december 2020

Dobrovoľne poistená SZČO a opatrenie č. 2 (Prvá pomoc plus) - zmena od 1.12.2020 (akt. 15.1.2021)

SZČO a podmienka poistenia v Sociálnej poisťovni na čerpanie príspevku z opatrenia č. 2

Odvodové prázdniny SZČO (platné od 1.11.2020)

Pokles tržieb (platné od 1.11.2020)

Pandemický rodičovský príspevok v druhej vlne pandémie (akt. 20.1.2021)

SOS dotácia od októbra 2020

Upozornenie pre mestá a obce pred celoplošným testovaním

Nárok na úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19, ktoré vzniklo pri plnení pracovných povinností

Prevádzka

Zákaz vychádzania a dopad na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"

Zákaz vychádzania pre občanov, ktorí sa nepôjdu testovať a Zákonník práce

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 15.1.2021)

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje až do konca roka 2020

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné na deti v predškolskom veku (aktualizácia 23.9.2020)?

SZČO a čerpanie príspevku "Prvá pomoc" po 1.7.2020

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok na začiatku školského roka 2020/2021?

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje aj v mesiacoch august a september 2020

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Súbeh opatrenia č. 3A a opatrenia č. 3B pri čerpaní príspevkov "Prvá pomoc"

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 1.7.2020

Dokedy má nárok na príspevok SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny? (Prvá pomoc, Opatrenie č. 2)

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok, ak núdzový stav skončí 13. júna?

Pandemické nemocenské a ošetrovné po skončení núdzového stavu a v čase "dobrovoľnej" škol.dochádzky

Zákonník práce - zmeny od 17.6.2020

Dohody a SOS dotácia za marec, apríl, máj...

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Krátenie dovolenky v období pandémie

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 14.5.2020-17.5.2020

Odpustenie odvodov do SP za apríl 2020 - Sociálna poisťovňa zverejnila "Čestné vyhlásenie"

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie (sumarizácia zmien a opatrení)

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Pandémia a rodičovský príspevok

SOS dotácia

Úľavy na odvodoch v období pandémie (aktualizované 15.12.2020)

Podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach" je pre zamestnávateľov zrušená

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti z 22.4.2020

3A alebo 3B?

Je dobrý nápad skracovať v čase pandémie zamestnancom pracovné úväzky?

Ako získať čo najvyšší príspevok ak ste zamestnávateľ s poklesom tržieb?

Je príspevok na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO zdaniteľný príjem?