Téma: zmeny 2020

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020

Zákonník práce - zmeny od 17.6.2020

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 11. SLOVNÍK POJMOV A VELIČÍN

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie

Zákonník práce - zmeny od 4. apríla 2020

Odklad platenia odvodov za marec 2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.16 MATERSKÉ A PRÁCA RESP. POBYT V ZAHRANIČÍ

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.15 NÁROK NA RIADNU DOVOLENKU ZA DOBU MATERSKEJ A RODIČOVSKEJ DOVOLEN

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.14 NEMOCENSKÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.13 OTEC NA MATERSKEJ – MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.12 REŤAZOVÝ PÔROD SZČO

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.11 UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.10 MATKA CHCE PRACOVAŤ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.9 REŤAZOVÝ PÔROD ZAMESTNANKYŇA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.8 SPOLOČNÍK A KONATEĽ S.R.O.

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ – OPTIMÁLNY MODEL

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.6 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE – OPTIMÁLNY MODEL

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.5 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.4 KOMBINÁCIA POVINNÉ A DOBROVOĽNÉ POISTENIE PO SEBE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.3 POLICAJTKY, VOJACI A DOBROVOĽNÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.2 OTEC A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.1 MATKA A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 6. MOŽNOSTI PRÁCE POČAS MATERSKEJ

Výpočet starobného dôchodku na prelome rokov 2019/2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 5. DOBA POBERANIA MATERSKÉHO

Príspevok na rekreáciu v roku 2020

Video "Materská 2020": záznam z prednášky

Materská 2020 - otec na materskej 2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 4. ROZHODUJÚCE OBDOBIE PRI VÝPOČTE MATERSKÉHO

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 3. VÝPOČET VÝŠKY MATERSKÉHO

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 2019/2020

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa komplexne

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 2. KEDY JE NÁROK NA MATERSKÉ

Zamestnanci do 33 rokov majú od roka 2020 nárok na 5 týždňov dovolenky, ak ...

Rodičovský príspevok od roku 2020: Otázky a odpovede

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 1. STRUČNE O MATERSKOM

Zvýši sa nárok na dovolenku zamestnancov starajúcich sa o dieťa?

Minimálna mzda 2020

Maximálne materské priznané v roku 2020

Zmeny v zákone o nelegálnej práci od 1.1.2020

Zmluva o výkone športového odborníka - odvody od 1.1.2020

Rodičovský príspevok od 1.1.2020

Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb od 30.7.2020

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa