Téma: pandémia

Zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného v apríli 2021

Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti a SOS dotácia

Odklad platenia odvodov do SP za marec 2021

Ako sa zisťuje základ dane SZČO, ak ste čerpali príspevky "Prvá pomoc" - metodické usmernenie FR SR

Odklad platenia odvodov do SP za február 2021

Je nárok na príspevok z opatrenia č. 1 (3A) za platené sviatky - napr. za 1.1.2021, 6.1.2021 atď.?

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO za január 2021

Pokles tržieb v roku 2021 na účely zákona o sociálnom poistení (aktualizované 17.3.2021)

"Prvá pomoc plus plus" - príspevky zamestnávateľom a SZČO od februára 2021 (aktualizácia 24.3.2021)

"Pandemická" a "klasická" práceneschopnosť a nemocenské

Príspevky "Prvá pomoc" sú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Do nároku na daňový bonus na deti za rok 2020 sa započíta aj pandemické nemocenské a ošetrovné

Odklad platenia odvodov do SP za január 2021

SZČO - poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.2.2021 - príspevok z opatrenia č. 2

Opätovné otvorenie živnosti a odvodové prázdniny - "Prvá pomoc plus", opatrenie č. 2 (akt. 5.1.2021)

Register partnerov verejného sektora a čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus" (akt. 17.1.2021)

Pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin

Odklad platenia odvodov do SP za december 2020

Dobrovoľne poistená SZČO a opatrenie č. 2 (Prvá pomoc plus) - zmena od 1.12.2020 (akt. 15.1.2021)

SZČO a podmienka poistenia v Sociálnej poisťovni na čerpanie príspevku z opatrenia č. 2

Odvodové prázdniny SZČO (platné od 1.11.2020)

Pokles tržieb (platné od 24.3.2021)

Pandemický rodičovský príspevok v druhej vlne pandémie (akt. 20.1.2021)

SOS dotácia od októbra 2020

Upozornenie pre mestá a obce pred celoplošným testovaním

Nárok na úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19 (akt. 13.4.2021)

Prevádzka

Zákaz vychádzania a dopad na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"

Zákaz vychádzania pre občanov, ktorí sa nepôjdu testovať a Zákonník práce

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 15.1.2021)

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje až do konca roka 2020

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné na deti v predškolskom veku (aktualizácia 23.9.2020)?

SZČO a čerpanie príspevku "Prvá pomoc" po 1.7.2020

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok na začiatku školského roka 2020/2021?

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje aj v mesiacoch august a september 2020

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Súbeh opatrenia č. 3A a opatrenia č. 3B pri čerpaní príspevkov "Prvá pomoc"

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 1.7.2020

Dokedy má nárok na príspevok SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny? (Prvá pomoc, Opatrenie č. 2)

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok, ak núdzový stav skončí 13. júna?

Pandemické nemocenské a ošetrovné po skončení núdzového stavu a v čase "dobrovoľnej" škol.dochádzky

Zákonník práce - zmeny od 17.6.2020

Dohody a SOS dotácia za marec, apríl, máj...

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Krátenie dovolenky v období pandémie

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 14.5.2020-17.5.2020