Téma: zmeny 2020

Podať daňové priznania a zaplatiť daň z príjmu za rok 2019 treba do 2. novembra 2020

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (Metodické usmernenie FS SR)

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.11.2020

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020

Podnikateľské kilečko

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020

Zákonník práce - zmeny od 17.6.2020

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 11. SLOVNÍK POJMOV A VELIČÍN

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie

Zákonník práce - zmeny od 4. apríla 2020

Odklad platenia odvodov za marec 2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.16 MATERSKÉ A PRÁCA RESP. POBYT V ZAHRANIČÍ

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.15 NÁROK NA RIADNU DOVOLENKU ZA DOBU MATERSKEJ A RODIČOVSKEJ DOVOLEN

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.14 NEMOCENSKÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.13 OTEC NA MATERSKEJ – MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.12 REŤAZOVÝ PÔROD SZČO

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.11 UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.10 MATKA CHCE PRACOVAŤ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.9 REŤAZOVÝ PÔROD ZAMESTNANKYŇA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.8 SPOLOČNÍK A KONATEĽ S.R.O.

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ – OPTIMÁLNY MODEL

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.6 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE – OPTIMÁLNY MODEL

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.5 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.4 KOMBINÁCIA POVINNÉ A DOBROVOĽNÉ POISTENIE PO SEBE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.3 POLICAJTKY, VOJACI A DOBROVOĽNÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.2 OTEC A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.1 MATKA A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 6. MOŽNOSTI PRÁCE POČAS MATERSKEJ

Výpočet starobného dôchodku na prelome rokov 2019/2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 5. DOBA POBERANIA MATERSKÉHO

Príspevok na rekreáciu v roku 2020

Video "Materská 2020": záznam z prednášky

Materská 2020 - otec na materskej 2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 4. ROZHODUJÚCE OBDOBIE PRI VÝPOČTE MATERSKÉHO

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 3. VÝPOČET VÝŠKY MATERSKÉHO

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti 2019/2020

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa komplexne

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 2. KEDY JE NÁROK NA MATERSKÉ

Zamestnanci do 33 rokov majú od roka 2020 nárok na 5 týždňov dovolenky, ak ...

Rodičovský príspevok od roku 2020: Otázky a odpovede

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 1. STRUČNE O MATERSKOM

Zvýši sa nárok na dovolenku zamestnancov starajúcich sa o dieťa?