Téma: dôchodok

Mzdové veličiny 2022

Rodičovský dôchodok (rodičovský bonus)

Životné minimum od 1.7.2021, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Minimálny dôchodok sporiteľov od 1.5.2021

Vek 65 rokov ako výpovedný dôvod

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2020: DÔCHODCA A PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DOBROVOĽNE

Mzdové veličiny 2021

13. dôchodok v roku 2020

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 12. SLOVNÍK POJMOV

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 11. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 10. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 9. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 8. "ČESKOSLOVENSKÝ" DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021 (schválené znenie vrátane jednorazového doplatku k dôchodku)

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Minimálne dôchodky - zmeny od roku 2021

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Kniha DÔCHODKY: Úvod

Minimálny dôchodok v roku 2021

Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.11.2020

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

Výpočet starobného dôchodku na prelome rokov 2019/2020

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Mzdové veličiny 2020

Dôchodkový vek po novom (od 1.1.2020)

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

Životné minimum od 1.7.2019 a dopady

Dôchodkový vek v rokoch 2019 - 2023

Dôchodca a dobrovoľné podanie daňového priznania za rok 2018

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Životné minimum od 1.7.2018 a dopady

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Zákon o sociálnom poistení zmeny od 1.1.2018

Mzdové veličiny 2018

Mzdové veličiny 2017

Prečo sa nezvyšujú minimálne dôchodky

Naozaj sa v roku 2017 zvýšia všetky starobné dôchodky o viac ako 8 eur?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2016 "dobrovoľne"

Valorizácia dôchodkov k 1.1.2017

Niekoľko rád do roka 2016

Ako Richter podvodom obral každého živnostníka o vyše 1000 eur

Zrušte podvod na živnostníkoch!