FACEBOOK

23.02.2017 10:13    51    4
Je maximálny vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne vždy 6181 eur? Nie, nie je, môže byť nižší. Vyplýva to z § 138 ods. 12 zákona. Maximálny vymeriavací základ sa kráti, ak: - poistenie začalo/skončilo v priebehu mesiaca, - v kal. mesiaci bolo prerušenie povinného poistenia, napr. neplatené voľno, absencia, OČR dlhšia ako 10 dní, rodičovská dovolenka, - v kal. mesiaci boli doby podľa § 140, napr. PN, OČR, materské. Dva príklady ktoré ste počuli na prednáškach v januári. 1. Zamestnanec...

22.02.2017 10:34    435    89
Dôvodom odchodu je nesúhlas s postojmi Richarda Sulíka. Z rešpektovaného ekonóma sa stal expert na islam a bojovník proti migrantom. Predseda liberálnej strany by nemal obhajovať slovenských extrémistov ani proruských hejterov. Predseda liberálnej strany by mal súhlasiť so sankciami voči Rusku, a nie nabádať na ich zrušenie. Mal by pôsobiť tak, aby jediná parlamentná pravicová strana ľudí priťahovala ako zrozumiteľná alternatíva k súčasnej vláde. Hlavne by mal byť „poruke“ na Slovensku. ... ...

21.02.2017 18:07    500    45
50.000 fanúšikov. Ďakujem za vašu priazeň.