školenie / kniha Cena
Daňové a odvodové tipy II. (2013) 11,00 EUR Objednaj  
Daňové a odvodové tipy III. (2014) 11,00 EUR Objednaj  
Daňové a odvodové tipy IV. (2015) 11,00 EUR Objednaj  
Daňové a odvodové tipy V. (2016) 16,50 EUR vypredané
Zákonník práce (2017) 16,50 EUR vypredané
ODVODY 16,50 EUR Objednaj  
MATERSKÁ 16,50 EUR vypredané
MATERSKÁ 2018 16,50 EUR Objednaj  
Materiál zo seminára december 2017/január 2018 27,50 EUR Objednaj  
Daňové a odvodové tipy VI. (2018) 16,50 EUR Objednaj  
Mzdárske zákony 2018 9,90 EUR Od 1.5.2018
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018, Žilina 05.03.2018 78,00 EUR Objednaj  
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018, Bratislava 06.03.2018 78,00 EUR Objednaj  
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018, Nitra 07.03.2018 78,00 EUR Objednaj  
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018, Trenčín 08.03.2018 78,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Martin 08.03.2018 90,00 EUR Objednaj  
KONFERENCIA:Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“), Bratislava 14.03.2018 180,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Martin 19.03.2018 78,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov pod lupou, Košice 20.03.2018 216,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Bojnice 20.03.2018 78,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Banská Bystrica 22.03.2018 90,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Bratislava 23.03.2018 96,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Trnava 27.03.2018 90,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Trenčín 04.04.2018 90,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Bratislava 04.04.2018 96,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Bratislava 05.04.2018 90,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Nitra 06.04.2018 90,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Banská Bystrica 06.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Prešov 09.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Bardejov 10.04.2018 60,00 EUR Objednaj  
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018, Košice 10.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018, Poprad 11.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Košice 12.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Bratislava 16.04.2018 96,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Žilina 17.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Trenčín 18.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Nitra 19.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov pod lupou, Žilina 23.04.2018 216,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Bratislava 25.04.2018 96,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Dunajská Streda 26.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Trnava 27.04.2018 78,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Košice 02.05.2018 90,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Poprad 10.05.2018 90,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Žilina 14.05.2018 78,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy, Bratislava 15.05.2018 96,00 EUR Objednaj  
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018, Bratislava 16.05.2018 78,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce k 1.5.2018 + Daňové a odvodové tipy - Účasť bez ubytovania 2 dni, Kaskády (Sielnica) 17.05.2018 192,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce k 1.5.2018 + Daňové a odvodové tipy - Účasť bez ubytovania len 1.deň, Kaskády (Sielnica) 17.05.2018 108,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce k 1.5.2018 + Daňové a odvodové tipy - Účasť bez ubytovania len 2.deň, Kaskády (Sielnica) 18.05.2018 108,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce k 1.5.2018 + Daňové a odvodové tipy - Účasť s ubytovaním v 1-posteľovej izbe , Kaskády (Sielnica) 17.05.2018 324,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce k 1.5.2018 + Daňové a odvodové tipy - Účasť s ubytovaním v 2-posteľovej izbe , Kaskády (Sielnica) 17.05.2018 288,00 EUR Objednaj  
Zmeny v Zákonníku práce k 1.5.2018 + Daňové a odvodové tipy - Účasť s ubytovaním v 2-posteľovej izbe obsadenej 1 osobou, Kaskády (Sielnica) 17.05.2018 336,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Žilina 29.05.2018 90,00 EUR Objednaj  
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018, Žilina 31.05.2018 78,00 EUR Objednaj  
Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR, Prešov 05.06.2018 90,00 EUR Objednaj  

FACEBOOK

23.02.2018 07:31    9
PRÍKLAD - 13. PLAT Pán Adam je zamestnaný v spoločnosti ABC v pracovnom pomere od 1.1.2016. Jeho priemerný mesačný zárobok zistený za prvý štvrťrok 2018 je 1050 eur. Vo výplate za mesiac máj 2018 mu zamestnávateľ vyplatí 13. plat vo výške 1100 eur. Okrem 13. platu má pán Adam za mesiac máj 2018 vyplatenú mzdu 900 eur. Takto vyplatený 13. plat spĺňa podmienky pre oslobodenie od zdravotných odvodov do výšky 500 eur. Pán Adam je k 30.4.2018 v pracovnoprávnom vzťahu (konkrétne v pracovnom pomere) ...

22.02.2018 06:21    2
13. a 14. plat musí byť vo výške priemerného mesačného zárobku - a to je problém nielen jeho výšky ale aj správneho výpočtu... * Jednou z podmienok oslobodenia od dane a odvodov je aby 13. a 14. plat boli vyplatené vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku. Pretože 13. plat sa vypláca vo výplate za mesiac máj, tu ide o priemerný mesačný zárobok zistený zo mzdy v prvom štvrťroku. Pri 14. plate, ktorý sa vypláca vo výplate za mesiac november, ide o priemerný mesačný zárobok zistený za tret...

21.02.2018 17:00    23
Už ste zaplatili nové "minimálne" odvody 215 eur mesačne? Možno si spomeniete na starší článok "Zrušte podvod na živnostníkoch" v ktorom som upozornil na to, že povinné tzv. minimálne odvody musí živnostník platiť zo sumy 50% priemernej mzdy ... a dnes je to už 215 eur mesačne ... hoci na získanie tzv. minimálneho dôchodku by stačila omnoho nižšia platba. Keďže vláda je taká aká je a k činu sa nemá, navrhli sme SPOLU s Mirom Beblavým na januárovej schôdzi parlamentu, aby sa tzv. minimálne odvo...

21.02.2018 09:56    8
Podmienky oslobodenia pre trinásty plat a štrnásty plat a komu môže zamestnávateľ vyplatiť trinásty a štrnásty plat * Podmienky oslobodenia pre trinásty plat • 13. plat musí byť vyplatený za máj (vyplatený v júni) a súčasne • 13. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce a súčasne • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. nepretržite aspoň 24 mesiacov. * Podmienky oslobodenia pre štrnásty pl...