FACEBOOK

22.07.2019 19:00    4
Prednášky "Materská" pokračujú aj v lete! Už v stredu 24.7. od 15:00 v Košiciach, Sobášna sieň na Radnici Staré Mesto. Pondelok 19.8. od 18:00 v Bratislave, Nová Cvernovka na Račianskej.

21.07.2019 16:23    7
K tomu plánovanému zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho základu pre odvody na 11-násobok priemernej mzdy vlani napokon nedošlo. Možno aj vďaka môjmu kriku. Nezaškodí si však pripomenúť ako za 7 rokov vlády Smer zvyšoval dane a odvody.

18.07.2019 21:41    6
Predávame nášho Švédka... .-(

17.07.2019 10:09    30
SPOLU občianska demokracia bude presadzovať zníženie tzv. minimálnych odvodov živnostníkov. Ak to s vašou podporou presadíme, tieto odvody budú o 100 eur mesačne nižšie. Ďalej zrušíme minimálne odvody v súbehu živnosť - zamestnanie. Pre mňa osobne sú to kľúčové veci pri presadzovaní spravodlivého daňovo odvodového systému. Dôvody a vysvetlenia v článku.

17.07.2019 07:54    20
PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU - 10. časť Aký doklad musí zamestnanec predložiť zamestnávateľovi? Zamestnanec preukazuje oprávnené výdavky predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie (teda meno) zamestnanca, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie. Účtovný doklad, ktorého súčasťou je označenie (meno) zamestnanca je najmä faktúra vystavená na meno zamestnanca v ubytovacom zariadení, resp. v cestovnej agentúre. Iný príklad je pokladničný príjmový doklad s me...

16.07.2019 16:52    4
Dôchodkový systém nie je téma, ktorá by slovenským politickým stranám vyhrávala voľby. Nie všetci sme však populisti. Diskusia o dôchodkoch je potrebná a dôležitá a verím že náprava dôchodkového systému s pohľadom do budúcnosti bude kľúčovou témou novej vlády. Predstava SPOLU o dôchodkovom systéme.

16.07.2019 09:15    10
PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU - 9. časť Kto sa môže so zamestnancom zúčastniť na rekreácii? Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na ďalšie osoby, ktoré sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii a to na: - manžela - manželku, - vlastné dieťa, - dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, - inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti. * Na r...

15.07.2019 15:39    9
PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU - 8. časť Detské tábory a aktivity Príspevok na rekreáciu je možné vyplatiť aj za organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca. Môže ísť o aktivity napríklad: - pobytové viacdenné tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi... - denné tábory (ráno rodič odovzdá dieťa, večer po návrate z práce si dieťa vyzdvihne) - lyžiar...

15.07.2019 08:19    20
PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU - 7. časť O akú rekreáciu môže ísť a čo sú oprávnené výdavky? Základnou podmienkou je, že musí ísť o rekreáciu spojenú s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky. Podmienkou je, že tieto služby museli byť poskytnuté na území Slovenskej republiky. Nie je možné uznať napríklad dovolenkový pobyt zaplatený v slovenskej cestovnej kancelárii ale realizovaný v zahraničí. Ubytovanie môže byť v hoteli, penzióne, priváte... alebo aj v kempingu vo vlas...

13.07.2019 16:49    3
PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU - 6. časť REKREAČNÝ POUKAZ Zamestnávateľ môže príspevok na rekreáciu poskytnúť aj prostredníctvom rekreačného poukazu. Podľa § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu s účinnosťou od 1. januára 2019 medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patrí rekreačný poukaz vo forme elektronickej platobnej karty, ktorý môže použiť výlučne osoba, ktorej je určený, výlučne na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho roka, v ktorom bol rekreačný pouka...