Minimálne mzdové nároky 2023

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Dňa 8.3.2022 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2021, ktorá dosiahla sumu 1211 eur.

Ak sa sociálni partneri nedohodnú inak, minimálna mzda na rok 2023 tak je 57 % zo sumy 1211 eur, čo je po zaokrúhlení suma 691 eur.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

Pre rok 2023 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 691 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 3,971 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY 2023

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA R.2023

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

691

3,971

4,099

4,236

2.

696

807

4,638

4,788

4,947

3.

812

923

5,305

5,476

5,659

4.

928

1039

5,971

6,164

6,369

5.

1044

1155

6,638

6,852

7,081

6.

1160

1271

7,305

7,541

7,792

*

Minimálne mzdové nároky pre rok 2023 sa určili ako sumy pre rok 2020 navýšené o 111 eur - o sumu, o ktorú sa v roku 2023 oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.  

Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde

Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75

Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.