Minimálna mzda 2023

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Dňa 8.3.2022 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2021, ktorá dosiahla sumu 1211 eur.

Ak sa sociálni partneri nedohodnú inak, minimálna mzda na rok 2023 tak je 57 % zo sumy 1211 eur, čo je po zaokrúhlení suma 691 eur.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

 

Pre rok 2023 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 691 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 3,971 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín je minimálna mzda:

  • 4,099 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodín
  • 4,236 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodín

*

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 691 eur deleno 174 hodín ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 3,971 eura x 40/38,75 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 3,971 eura x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.