Dohody, Webinár 21.06.2023

Cena: 108,00 EUR

kód:20230621

Semináre - Jarná škola Jozefa Mihála

predaj ukončený Sledujte Webinár

*

Webinár je určený mzdovým účtovníčkam a účtovníkom, začiatočníkom i skúsenejším. Cieľom je dôkladne si zopakovať všetky pravidlá týkajúce sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - podľa Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti i z pohľadu zákonov o dani z príjmov, sociálnom a zdravotnom poistení.

Program webinára:

 • špecifiká jednotlivých druhov dohôd
 • nové dohody o sezónnej práci
 • obsah dohody - čo musí dohoda obsahovať a čo je možné a vhodné dohodnúť naviac
 • informačná povinnosť zamestnávateľa od 1.11.2022
 • práva a povinnosti zamestnancov pri dohodách
 • stravovanie, príplatky a ďalšie možné benefity pri dohodách
 • odkedy - dokedy je možné zamestnávanie študentov (skončenie povinnej školskej dochádzky, ukončenie štúdia atď.)
 • evidovaní nezamestnaní pracujúci na dohody
 • dohody a odvody - výnimky pri odvodoch, uplatňovanie OOP
 • dohody a daň z príjmov
 • dostatočný priestor na diskusiu

*

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky.

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Jeden deň pred webinárom dostanete pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam (!) formou diskusie v chate ("čete"). Všetky takéto otázky budú zodpovedané.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

Záznam webinára budú mať k dispozícií všetci účastníci formou prístupu “OBSAH” na našej stránke.

Účastníci, ktorí doteraz nemali prístup “OBSAH” ani “PROFESIONÁL”, dostanú prístup “OBSAH” na dobu jedného mesiaca po termíne konania webinára.

*

Cena:

90 € + 20 % DPH = 108 €

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

Len 70 € + 20 % DPH = 84 €

*

Cena za balík oboch webinárov 14.6. a 21.6.2023 (pozrite osobitnú položku v eshope):

120 € + 20 % DPH = 144 €

Zľavnená cena za balík oboch webinárov predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan”:

Len 100 € + 20 % DPH = 120 €

*

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára na základe vygenerovanej objednávky = VS, prípadne požiadajte o vystavenie ZF. Pracovný materiál, link a prístupové heslo posielame cca 2 dni pred vysielaním webinára iba  tým účastníkom, ktorí včas uhradili poplatok.

Storno podmienky: V prípade, že Vám bol poslaný pracovný materiál a prístupový link s heslom, uhradenú sumu nevraciame.