Vysielanie zamestnancov + mzdárske aktuality, Banská Bystrica 22.09.2020

hotel Lux

Cena: 84,00 EUR

kód:20200922

Semináre - Vysielanie zamestnancov + mzdárske aktuality

vypredané

Trvanie: 9:00 - 13:30, v tom 45 min obedná prestávka

Termíny:

21.9.20

BA- hotel Tatra

22.9.20

BB- hotel Lux

23.9.20

PO- hotel Lineas

24.9.20

KE- hotel Košice

25.9.20

NR- Agroinšitut

28.9.20

TT- hotel Holiday Inn

29.9.20

ZA- hotel Holiday Inn

30.9.20

TN- hotel Magnus

Cena Bratislava

96 eur s DPH (80 eur bez DPH) štandardná cena

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, zľava sa vzťahuje na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Cena ďalšie mestá

84 eur s DPH (70 eur bez DPH) štandardná cena

72 eur s DPH (60 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava, zľava sa vzťahuje na prístup „materská“ / „obsah“ / „profesionál“, zľava sa nevzťahuje na registráciu zadarmo)

Program:

  1. Vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ

- kedy ide a kedy nejde o vysielanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb, koncernové vysielanie

- zmeny vo vysielaní od 30.7.2020, nová smernica EÚ 2018/957

- pracovné a mzdové podmienky v Českej republike, Nemecku a Rakúsku

- pracovné cesty do zahraničia, odvody (formulár A1) a dane

  1. Balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia

- tzv. podnikateľské kilečko

- vyše 100 zmien zákonov týkajúcich sa podnikateľského prostredia

- komentár k zmenám týkajúcich sa práce vo mzdovej učtárni

  1. Projekt "Prvá pomoc" v jesenných mesiacoch

- aktuálny stav projektu, vyplácanie príspevkov na podporu udržania pracovných miest na jeseň

- ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení č. 3A a 3B

  1. Diskusia k ďalším aktuálnym otázkam pracovného práva, dane z príjmov zo závislej činnosti a odvodov

- zmeny pripravované od 1.1.2021

*

Každý účastník dostane zdarma najnovšiu knihu Jozefa Mihála "Dôchodky"

+ zdarma ďalšiu z kníh vydaných v roku 2020 podľa vlastného výberu (Materská, Daňové a odvodové tipy, Zákonník práce, Daň z príjmov zo závislej činnosti, Odvody).

Ďalšie knihy si v prípade záujmu môžete zakúpiť na seminári za najvýhodnejšie ceny.

V prípade potvrdenia Vašej prihlášky na seminár Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol = vygenerované číslo objednávky z E-shopu.

Ak ste súkromná osoba, pri objednávaní uvádzajte IČO = 0 a do poznámky napíšte meno podľa objednávky.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za seminár Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na seminári. Ďakujeme za Váš záujem.