Daňový a odvodový kolotoč v roku 2020 , Bratislava 14.10.2020

kód:20201014

Semináre

Pripravujeme

 s lektormi :    J.Mihál, S. Ugróczy, V. Ozimý