Témy: daň z príjmov, sociálne poistenie, zdravotné poistenie

Rady a tipy k dôchodkom 2022/2023

Požiadať o starobný dôchodok na jeseň 2022 alebo počkať so žiadosťou o dôchodok na január 2023?

Dôchodok a doba štúdia

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca na zdravotné poistenie

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Koniec školského roka 2021/2022 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka v rokoch 2004 - 2023

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Rodičovský dôchodok (rodičovský bonus) - nová verzia

Výška prídavkov na deti a daňového bonusu v rokoch 2004 - 2022

Dôchodok po 40 odpracovaných rokoch

Otcovská dovolenka

Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Daňový bonus zamestnanca od júla do decembra 2022

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

13. dôchodok v roku 2022

Sezónne zamestnávanie - novela Zákonníka práce + zákona o sociálnom poistení (akt. 15.6.2022)

SZČO a stravné v roku 2022

Metodické usmernenie FS SR k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Započítava sa tehotenské štipendium do vlastného príjmu manželky pri uplatnení nezdaniteľnej časti?

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 bola 1211 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2023?

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (nová verzia 27.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za február 2022

Ročné zúčtovanie za rok 2021: Uplatnenie poistného a príspevkov v V. oddiele "Žiadosti"

Pri uplatnení DB na deti za rok 2021 sa zohľadní aj pandemické nemocenské, ošetrovné a "Prvá pomoc"

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.3.2022

Odklad splatnosti poistného do SP za január 2022

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2022

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

Zákon o športe - odvody profi športovcov so zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu od r. 2022

Tlačivo "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň" na rok 2022

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Daňový bonus na zaplatené úroky

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Daňový bonus na deti

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Nezdaniteľná časť - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie