Téma: zmeny 2020

Ročný prehľad kurzov - rok 2020

Ako sa zisťuje základ dane SZČO, ak ste čerpali príspevky "Prvá pomoc" - metodické usmernenie FR SR

"Pandemická" a "klasická" práceneschopnosť a nemocenské

Príspevky "Prvá pomoc" sú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Do nároku na daňový bonus na deti za rok 2020 sa započíta aj pandemické nemocenské a ošetrovné

Pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin

Odklad platenia odvodov do SP za december 2020

13. dôchodok v roku 2020

SOS dotácia od októbra 2020 (akt. 22.4.2021)

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Podať daňové priznania a zaplatiť daň z príjmu za rok 2019 treba do 2. novembra 2020

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (Metodické usmernenie FS SR)

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Vek potrebný pre priznanie predčasného starobného dôchodku od 1.11.2020

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Podnikateľské kilečko

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Zákonník práce - zmeny od 17.6.2020

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 11. SLOVNÍK POJMOV A VELIČÍN

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie (aktualizované 17.3.2021)

Zákonník práce - zmeny od 4. apríla 2020

Odklad platenia odvodov za marec 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 8. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.16 MATERSKÉ A PRÁCA RESP. POBYT V ZAHRANIČÍ

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.15 NÁROK NA RIADNU DOVOLENKU ZA DOBU MATERSKEJ A RODIČOVSKEJ DOVOLEN

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.14 NEMOCENSKÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.13 OTEC NA MATERSKEJ – MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.12 REŤAZOVÝ PÔROD SZČO

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.11 UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.10 MATKA CHCE PRACOVAŤ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.9 REŤAZOVÝ PÔROD ZAMESTNANKYŇA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.8 SPOLOČNÍK A KONATEĽ S.R.O.

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ – OPTIMÁLNY MODEL

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.6 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE – OPTIMÁLNY MODEL

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.5 DVE ZAMESTNANIA PO SEBE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.4 KOMBINÁCIA POVINNÉ A DOBROVOĽNÉ POISTENIE PO SEBE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.3 POLICAJTKY, VOJACI A DOBROVOĽNÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.2 OTEC A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 7.1 MATKA A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 6. MOŽNOSTI PRÁCE POČAS MATERSKEJ

Výpočet starobného dôchodku na prelome rokov 2019/2020

Kniha MATERSKÁ 2020: Kapitola 5. DOBA POBERANIA MATERSKÉHO

Príspevok na rekreáciu v roku 2020

Video "Materská 2020": záznam z prednášky

Materská 2020 - otec na materskej 2020