Téma: zmeny 2018

Životné minimum od 1.7.2018 a dopady

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.6.2018

Zákonník práce 2018: ÚVOD

Zákonník práce 2018: Kapitola 1. ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE OD 1.5.2018

Zákonník práce 2018: Kapitola 2. PRÍPLATKY KU MZDE

Zákonník práce 2018: Kapitola 3. TRINÁSTE A ŠTRNÁSTE PLATY

Zákonník práce 2018: Kapitola 4. CEZHRANIČNÉ VYSLANIE ZAMESTNANCA

Zákonník práce 2018: Kapitola 5. ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN

Zákonník práce 2018: Kapitola 6. DOHODY

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Zákonník práce - 13. a 14. plat od 1.5.2018

Zákonník práce - príplatky za soboty, nedele, sviatky a nočné od 1.5.2018

Zdravotné poistenie osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt v SR - zmena od 1.1.2018

Daňový rezident SR od 1.1.2018

Zákon o športe - Zmluva o výkone činnosti športového odborníka

Tipy VI.: Kapitola 13. ODVODY ROK 2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov" za rok 2017

Tlačivo "Vyhlásenie" na rok 2018

Tipy VI.: Kapitola 2. DOHODY

Tipy VI.: Kapitola 1. LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2018

Zmeny pri prihlasovaní/odhlasovaní voči Sociálnej poisťovni od 1.1.2018

Príjem zamestnanca oslobodený od dane z poskytnutej dopravy do zamestnania

Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie

Trinásty a štrnásty plat

Nezdaniteľná časť na uhradené služby v kúpeľoch - novinka 2018

Zákon o zdravotnom poistení zmeny od 1.1.2018

Zákon o sociálnom poistení zmeny od 1.1.2018

Zákonník práce - navrhované zmeny od 1.5.2018

Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov rok 2018

Mzdové veličiny 2018

Zákon o nelegálnej práci zmeny od 1.1.2018

Zmeny pri materskej v roku 2018

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky rok 2018

Na zvýšení minimálnej mzdy zarobí štát viac ako zamestnanci

Odvody SZČO v roku 2018