Téma: SZČO

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2023 bola 1430 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2025?

Príjem rodičov v daňovom priznaní za rok 2023, ktorý je potrebný na získanie plného daňového bonusu na deti

Odvody 2024

Mzdové veličiny 2024

SZČO a stravné v roku 2023

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 1. ZÁVISLÁ PRÁCA

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022 bola 1304 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2024?

Je výhodnejšie poberať daňový bonus na deti mesačne, alebo je lepšie počkať na skončenie roka?

Aký musíte mať príjem za rok 2023, aby ste dostali plný daňový bonus na deti?

Odvody 2023

Mzdové veličiny 2023

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Daňový bonus od 1.1.2023 (novela zákona o dani z príjmov)

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

Kniha Zákonník práce 2022: ZÁVISLÁ PRÁCA

SZČO a stravné v roku 2022

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 bola 1211 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2023?

"Prvá pomoc" pre SZČO za marec 2022 (aktualizované 1.4.2022)

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.4 POKLES TRŽIEB

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.3 SZČO A POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.2 SZČO - PREHĽAD OPATRENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6. "PRVÁ POMOC"

"Prvá pomoc" za november 2021 až február 2022 (aktualizované 1.2.2022)

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.4 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MAND.ZMLUVU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ ZM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5. AKO VYPLATIŤ (KONCOROČNÚ) ODMENU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.7 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠ. VÝDAVKOV BEZ SP

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.3 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.1 ZAMESTNANEC

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.4 UMELCI A AUTORI

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.2 SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.1 DAŇ Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1. SZČO

Opatrenie 3B za december 2021 až február 2022 (aktualizované 1.2.2022)

Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO po "Daňovej revolúcii"

Mzdové veličiny 2022

"Prvá pomoc" za september až december 2021 (aktualizované 24.11.2021)

"Prvá pomoc" za august a september 2021 (aktualizované 12.8.2021)

SZČO a poistenie v SP pri čerpaní príspevku "Prvá pomoc" z opatrenia č. 2 od júla 2021

"Prvá pomoc" za júl 2021 (28.7.2021, aktualizované 1.8.2021)

Od 1.8.2021 je pozastavenie živnosti možné na ľubovoľne dlhý čas

Oplatí sa SZČO zostať dobrovoľne poistenou z pohľadu čerpania "Prvej pomoci"?

"Prvá pomoc" od júla 2021 (9.6.2021, aktualizované 18.8.2021)

Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2021

"Prvá pomoc++" komplexne po Aktualizácii č. 19 (5.5.2021)

"Prvá pomoc++" komplexne (21.4.2021)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO za január 2021

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Pokles tržieb v roku 2021 na účely zákona o sociálnom poistení (aktualizované 17.3.2021)

"Prvá pomoc++" - príspevky zamestnávateľom a SZČO od februára 2021 (aktualizácia 24.3.2021)

SZČO - poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.2.2021 - príspevok z opatrenia č. 2

Odvody 2021

Mzdové veličiny 2021

Opätovné otvorenie živnosti a odvodové prázdniny - "Prvá pomoc plus", opatrenie č. 2 (akt. 5.1.2021)

Dobrovoľne poistená SZČO a opatrenie č. 2 (Prvá pomoc plus) - zmena od 1.12.2020 (akt. 15.1.2021)

Kniha ODVODY: Kapitola 12. ODVODY ROK 2020

Kniha ODVODY: Kapitola 5.3 SZČO AUTORSKÉ HONORÁRE

Kniha ODVODY: Kapitola 5.2 SZČO - SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 5.1 SZČO - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 5. SZČO

SZČO a podmienka poistenia v Sociálnej poisťovni na čerpanie príspevku z opatrenia č. 2

Odvodové prázdniny SZČO (platné od 1.11.2020)

Pokles tržieb (aktualizácia 1.2.2022)

Prevádzka

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 15.1.2021)

SZČO a čerpanie príspevku "Prvá pomoc" po 1.7.2020

Dokedy má nárok na príspevok SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny? (Prvá pomoc, Opatrenie č. 2)

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Mzdové veličiny 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie

Tipy VI.: Kapitola 11. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

Tipy VI.: Kapitola 5. SZČO

Mzdové veličiny 2018

Prednáška 26.3.2017 od 18:00, KC Dunaj

Dokedy bude vláda skákať živnostníkom po hlave?

Odvody SZČO v roku 2018

Tabuľky odvodov 2017

Mzdové veličiny 2017

Oplatí sa v roku 2017 prejsť na živnosť?

Niekoľko rád do roka 2017

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2017

Komu pomôže zvýšenie paušálnych výdavkov?

Paušálne výdavky od r. 2017

SZČO a odvody 2017

Záznam z prednášky o daňových a odvodových tipoch 24.11.2016

Niekoľko rád do roka 2016

Ako Richter podvodom obral každého živnostníka o vyše 1000 eur

Zrušte podvod na živnostníkoch!