Téma: zdravotné poistenie

Koniec školského roka 2023/2024 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2023 bola 1430 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2025?

Zvýšenie sadzby poistného na zdravotné poistenie v rokoch 2024 - 2027

Minimálne preddavky a minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie počas roka 2024

Odvody 2024

Mzdové veličiny 2024

Koniec školského roka 2022/2023 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, OBSAH

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, ÚVOD

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 37. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POISTENCI ŠTÁTU

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 36. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 35. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 34. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 33. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 32. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022 bola 1304 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2024?

Minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie

Stabilizačný príspevok zdravotníckych zamestnancov (akt. 9.12.2023)

Odvody 2023

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.1.2023

Mzdové veličiny 2023

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca na zdravotné poistenie

Koniec školského roka 2021/2022 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE UKRAJINCOV

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 bola 1211 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2023?

Odklad splatnosti poistného do SP za február 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.13 ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.4 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MAND.ZMLUVU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ ZM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5. AKO VYPLATIŤ (KONCOROČNÚ) ODMENU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.7 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠ. VÝDAVKOV BEZ SP

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.3 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.1 ZAMESTNANEC

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.5 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2017 A NASLEDUJÚCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3. PODIELY NA ZISKU

Odklad splatnosti poistného do SP za január 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.4 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.4 UMELCI A AUTORI

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): OBSAH

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): ÚVOD

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2022

Zákon o športe - odvody profi športovcov so zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu od r. 2022

Odklad splatnosti poistného do SP za december 2021

Odklad splatnosti poistného do SP za november 2021

Odklad splatnosti poistného do SP za október 2021 + posun splatnosti za predchádzajúce mesiace

Mzdové veličiny 2022

Novela zákona o zdravotnom poistení od 1.10.2021 - zrušenie niektorých oznamovacích povinností

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Autori a umelci (2021/2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za máj 2021 + posun splatnosti za predchádzajúce mesiace

Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2021

Odklad splatnosti poistného do SP za apríl 2021

Odklad platenia odvodov do SP za marec 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?

Odklad platenia odvodov do SP za február 2021

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Odklad platenia odvodov do SP za január 2021

Zrušenie povinnosti oznamovať údaje o zamestnancoch v 2. kategórii rizika

Odvody 2021

Mzdové veličiny 2021

Odklad platenia odvodov do SP za december 2020

Kniha ODVODY: Kapitola 12. ODVODY ROK 2020

Kniha ODVODY: Kapitola 9. POISTENCI ŠTÁTU NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 7. SAMOPLATITELIA – ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 6. PODIELY NA ZISKU

Kniha ODVODY: Kapitola 5.3 SZČO AUTORSKÉ HONORÁRE

Kniha ODVODY: Kapitola 5.1 SZČO - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 5. SZČO

Kniha ODVODY: Kapitola 4.4 PRÍJEM Z NEPLATNE SKONČENÉHO PRÁVNEHO VZŤAHU

Kniha ODVODY: Kapitola 4.3 VYKAZOVANIE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Zákaz vychádzania pre občanov, ktorí sa nepôjdu testovať a Zákonník práce

Kniha ODVODY: Kapitola 3.8 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŠTRAJK

Kniha ODVODY: Kapitola 3.7 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŽENA NA MATERSKEJ DOVOLENKE BEZ POBER. MATERSKÉHO

Kniha ODVODY: Kapitola 3.6 OZNAMOVACIE POVINNOSTI OTEC POBERAJÚCI MATERSKÉ

Kniha ODVODY: Kapitola 3.5 OZNAMOVACIE POVINNOSTI RODIČOVSKÁ DOVOLENKA, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha ODVODY: Kapitola 3.4 OZNAMOVACIE POVINNOSTI MATERSKÁ DOVOLENKA, MATERSKÉ

Kniha ODVODY: Kapitola 3.3 OZNAMOVACIE POVINNOSTI PRÁCENESCHOPNOSŤ, OČR, DLHODOBÁ PRÁCENESCHOPNOSŤ

Kniha ODVODY: Kapitola 3.2 OZNAMOVACIE POVINNOSTI NEPLATENÉ VOĽNO, ABSENCIA

Kniha ODVODY: Kapitola 3. OZNAMOVACIE POVINNOSTI POČAS TRVANIA ZAMESTNANIA

Kniha ODVODY: Kapitola 2.11 PRIHLASOVANIE SÚBEŽNÝCH PRÁVNYCH VZŤAHOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.10 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STAROSTA, POSLANCI OBCÍ, VÚC

Kniha ODVODY: Kapitola 2.9 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Kniha ODVODY: Kapitola 2.8 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠTATUTÁRI, ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.7 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Kniha ODVODY: Kapitola 2.6 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.5 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY DÔCHODCOV

Kniha ODVODY: Kapitola 2.4 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY

Kniha ODVODY: Kapitola 2.3 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRACOVNÝ POMER

Kniha ODVODY: Kapitola 2.2 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZAMESTNANCOV DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Kniha ODVODY: Kapitola 2. REGISTRAČNÉ POVINNOSTI VOČI SOCIÁLNEJ POISŤOVNI A ZDRAVOTNÝM POISŤOVNIAM

Kniha ODVODY: Kapitola 1.7 SADZBY POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.6 ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.5 ZAMESTNANEC, VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.4 ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Kniha ODVODY: Kapitola 1.3 DOHODY A ODVODY

Kniha ODVODY: Kapitola 1.1 ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ, ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Tipy VII. (2020): Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Koniec školského roka - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, študentské brigády

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 14.5.2020-17.5.2020

Tipy VII. (2020): Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie (sumarizácia zmien a opatrení)

Tipy VII. (2020): Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Úľavy na odvodoch v období pandémie (aktualizované 27.2.2022)

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020

Odklad platenia odvodov za marec 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Koronavírus a SZČO

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Zmluva o výkone športového odborníka - odvody od 1.1.2020

Mzdové veličiny 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvody profesionálnych športovcov ako zamestnancov v roku 2019

Odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Zdravotné poistenie osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt v SR - zmena od 1.1.2018

Tipy VI.: Kapitola 13. ODVODY ROK 2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tipy VI.: Kapitola 11. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

Tipy VI.: Kapitola 10. DOBROVOĽNÍCI

Tipy VI.: Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Tipy VI.: Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Tipy VI.: Kapitola 7. PODIELY NA ZISKU

Tipy VI.: Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Tipy VI.: Kapitola 5. SZČO

Tipy VI.: Kapitola 4. ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Tipy VI.: Kapitola 3. ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Tipy VI.: Kapitola 2. DOHODY

Tipy VI.: Kapitola 1. LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2018

Trinásty a štrnásty plat

Zákon o zdravotnom poistení zmeny od 1.1.2018

Mzdové veličiny 2018

Autori a umelci - dane a odvody 2004 - 2017

Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody

Prednáška 26.3.2017 od 18:00, KC Dunaj

Dokedy bude vláda skákať živnostníkom po hlave?

Odvody SZČO v roku 2018

Max VZ na zdravotné poistenie pri dividendách môže byť nižší ako 52980 eur

Tabuľky odvodov 2017

Mzdové veličiny 2017

Niekoľko rád do roka 2017

Ako najvýhodnejšie vyplatiť dividendy za roky 2011 až 2016

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2017

Zrušenie max. VZ pri zdravotných odvodoch - príklad

Zrušenie max. VZ pri zdravotných odvodoch (okrem dividend)

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení od 1.1.2017 - okrem dividend

SZČO a odvody 2017

Záznam z prednášky o daňových a odvodových tipoch 24.11.2016

Niekoľko rád do roka 2016

Likvidujte!