Téma: pandémia

"Prvá pomoc++" komplexne po Aktualizácii č. 19 (5.5.2021)

Zmeny pri SOS dotácii od apríla 2021

Zmeny pri pandemickom rodičovskom príspevku od apríla 2021

Odklad splatnosti poistného do SP za apríl 2021

"Prvá pomoc++" komplexne (21.4.2021)

Zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného v apríli 2021

Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti a SOS dotácia

Odklad platenia odvodov do SP za marec 2021

Ako sa zisťuje základ dane SZČO, ak ste čerpali príspevky "Prvá pomoc" - metodické usmernenie FR SR

Odklad platenia odvodov do SP za február 2021

Je nárok na príspevok z opatrenia č. 1 (3A) za platené sviatky - napr. za 1.1.2021, 6.1.2021 atď.?

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO za január 2021

Pokles tržieb v roku 2021 na účely zákona o sociálnom poistení (aktualizované 17.3.2021)

"Prvá pomoc plus plus" - príspevky zamestnávateľom a SZČO od februára 2021 (aktualizácia 24.3.2021)

"Pandemická" a "klasická" práceneschopnosť a nemocenské

Príspevky "Prvá pomoc" sú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Do nároku na daňový bonus na deti za rok 2020 sa započíta aj pandemické nemocenské a ošetrovné

Odklad platenia odvodov do SP za január 2021

SZČO - poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.2.2021 - príspevok z opatrenia č. 2

Opätovné otvorenie živnosti a odvodové prázdniny - "Prvá pomoc plus", opatrenie č. 2 (akt. 5.1.2021)

Register partnerov verejného sektora a čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus" (akt. 17.1.2021)

Pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin

Odklad platenia odvodov do SP za december 2020

Dobrovoľne poistená SZČO a opatrenie č. 2 (Prvá pomoc plus) - zmena od 1.12.2020 (akt. 15.1.2021)

SZČO a podmienka poistenia v Sociálnej poisťovni na čerpanie príspevku z opatrenia č. 2

Odvodové prázdniny SZČO (platné od 1.11.2020)

Pokles tržieb (platné od 24.3.2021)

Pandemický rodičovský príspevok v druhej vlne pandémie (akt. 22.4.2021)

SOS dotácia od októbra 2020 (akt. 22.4.2021)

Upozornenie pre mestá a obce pred celoplošným testovaním

Nárok na úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19 (akt. 13.4.2021)

Prevádzka

Zákaz vychádzania a dopad na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"

Zákaz vychádzania pre občanov, ktorí sa nepôjdu testovať a Zákonník práce

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 15.1.2021)

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje až do konca roka 2020

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné na deti v predškolskom veku (aktualizácia 23.9.2020)?

SZČO a čerpanie príspevku "Prvá pomoc" po 1.7.2020

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok na začiatku školského roka 2020/2021?

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje aj v mesiacoch august a september 2020

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Súbeh opatrenia č. 3A a opatrenia č. 3B pri čerpaní príspevkov "Prvá pomoc"

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 1.7.2020

Dokedy má nárok na príspevok SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny? (Prvá pomoc, Opatrenie č. 2)

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok, ak núdzový stav skončí 13. júna?

Pandemické nemocenské a ošetrovné po skončení núdzového stavu a v čase "dobrovoľnej" škol.dochádzky