Téma: pandémia

Odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (nová verzia 27.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za február 2022

Pri uplatnení DB na deti za rok 2021 sa zohľadní aj pandemické nemocenské, ošetrovné a "Prvá pomoc"

"Prvá pomoc" pre SZČO za marec 2022 (aktualizované 1.4.2022)

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.4 POKLES TRŽIEB

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.3 SZČO A POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.2 SZČO - PREHĽAD OPATRENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.1 ZAMESTNÁVATELIA - PREHĽAD OPATRENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6. "PRVÁ POMOC"

"Prvá pomoc" za november 2021 až február 2022 (aktualizované 1.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za január 2022

Opatrenie 3B za december 2021 až február 2022 (aktualizované 1.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za december 2021

Pandemický rodičovský príspevok 31.12.2021 končí

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Odklad splatnosti poistného do SP za november 2021

Zrušenie tzv. pandemickej PN

Zamestnávateľ a kontrola zamestnancov v režime OTP (akt. 23.1.2022)

Chyba v "Prvej pomoci" je odstránená

Odklad splatnosti poistného do SP za október 2021 + posun splatnosti za predchádzajúce mesiace

"Prvá pomoc" za september až december 2021 (aktualizované 24.11.2021)

"Prvá pomoc" za august a september 2021 (aktualizované 12.8.2021)

SZČO a poistenie v SP pri čerpaní príspevku "Prvá pomoc" z opatrenia č. 2 od júla 2021

"Prvá pomoc" za júl 2021 (28.7.2021, aktualizované 1.8.2021)

Oplatí sa SZČO zostať dobrovoľne poistenou z pohľadu čerpania "Prvej pomoci"?

"Prvá pomoc" od júla 2021 (9.6.2021, aktualizované 18.8.2021)

Odklad splatnosti poistného do SP za máj 2021 + posun splatnosti za predchádzajúce mesiace

ELDP a kalendárne dni vylúčených dôb pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

"Prvá pomoc++" komplexne po Aktualizácii č. 19 (5.5.2021)

Zmeny pri SOS dotácii od apríla 2021

Zmeny pri pandemickom rodičovskom príspevku od apríla 2021

Odklad splatnosti poistného do SP za apríl 2021

"Prvá pomoc++" komplexne (21.4.2021)

Zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného v apríli 2021

Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti a SOS dotácia

Odklad platenia odvodov do SP za marec 2021

Ako sa zisťuje základ dane SZČO, ak ste čerpali príspevky "Prvá pomoc" - metodické usmernenie FR SR

Odklad platenia odvodov do SP za február 2021

Je nárok na príspevok z opatrenia č. 1 (3A) za platené sviatky - napr. za 1.1.2021, 6.1.2021 atď.?

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO za január 2021

Pokles tržieb v roku 2021 na účely zákona o sociálnom poistení (aktualizované 17.3.2021)

"Prvá pomoc++" - príspevky zamestnávateľom a SZČO od februára 2021 (aktualizácia 24.3.2021)

"Pandemická" a "klasická" práceneschopnosť a nemocenské

Príspevky "Prvá pomoc" sú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Do nároku na daňový bonus na deti za rok 2020 sa započíta aj pandemické nemocenské a ošetrovné

Odklad platenia odvodov do SP za január 2021

SZČO - poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.2.2021 - príspevok z opatrenia č. 2

Opätovné otvorenie živnosti a odvodové prázdniny - "Prvá pomoc plus", opatrenie č. 2 (akt. 5.1.2021)

Register partnerov verejného sektora a čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus" (akt. 17.1.2021)

Pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin

Odklad platenia odvodov do SP za december 2020

Dobrovoľne poistená SZČO a opatrenie č. 2 (Prvá pomoc plus) - zmena od 1.12.2020 (akt. 15.1.2021)

SZČO a podmienka poistenia v Sociálnej poisťovni na čerpanie príspevku z opatrenia č. 2

Odvodové prázdniny SZČO (platné od 1.11.2020)

Pokles tržieb (aktualizácia 1.2.2022)

Pandemický rodičovský príspevok v druhej vlne pandémie (akt. 8.12.2021)

SOS dotácia od októbra 2020 (akt. 22.4.2021)

Upozornenie pre mestá a obce pred celoplošným testovaním

Nárok na úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19 (akt. 13.4.2021)

Prevádzka

Zákaz vychádzania a dopad na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"

Zákaz vychádzania pre občanov, ktorí sa nepôjdu testovať a Zákonník práce

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 15.1.2021)

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje až do konca roka 2020

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné na deti v predškolskom veku (aktualizácia 23.9.2020)?

SZČO a čerpanie príspevku "Prvá pomoc" po 1.7.2020

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok na začiatku školského roka 2020/2021?

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje aj v mesiacoch august a september 2020

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Súbeh opatrenia č. 3A a opatrenia č. 3B pri čerpaní príspevkov "Prvá pomoc"

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 1.7.2020

Dokedy má nárok na príspevok SZČO, ktorá má tzv. odvodové prázdniny? (Prvá pomoc, Opatrenie č. 2)

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok, ak núdzový stav skončí 13. júna?

Pandemické nemocenské a ošetrovné po skončení núdzového stavu a v čase "dobrovoľnej" škol.dochádzky

Zákonník práce - zmeny od 17.6.2020

Dohody a SOS dotácia za marec, apríl, máj...

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Krátenie dovolenky v období pandémie

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 14.5.2020-17.5.2020

Odpustenie odvodov do SP za apríl 2020 - Sociálna poisťovňa zverejnila "Čestné vyhlásenie"

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie (sumarizácia zmien a opatrení)

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Pandémia a rodičovský príspevok

SOS dotácia

Úľavy na odvodoch v období pandémie (aktualizované 27.2.2022)

Podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach" je pre zamestnávateľov zrušená

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti z 22.4.2020

3A alebo 3B?

Je dobrý nápad skracovať v čase pandémie zamestnancom pracovné úväzky?

Ako získať čo najvyšší príspevok ak ste zamestnávateľ s poklesom tržieb?

Je príspevok na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO zdaniteľný príjem?

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

Pandémia a sviatky: na čo má zamestnanec nárok? Na mzdu, na náhradu mzdy za sviatok, či prekážku?

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou

Ošetrovné po skončení poberania rodičovského príspevku

Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie (aktualizované 17.3.2021)

Zákonník práce - zmeny od 4. apríla 2020

Odklad platenia odvodov za marec 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Príklady - príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec a apríl 2020

Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO ("Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti)

Otázky k príspevkom na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Príspevky na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Pandémia a dočasné pridelenie zamestnanca

Pandémia a výpovede

Pandemické karanténne nemocenské

Pandemické ošetrovné

Koronavírus a pomoc štátu zamestnávateľom