Téma: zmeny 2021

Pri uplatnení DB na deti za rok 2021 sa zohľadní aj pandemické nemocenské, ošetrovné a "Prvá pomoc"

Opatrenie 3B za december 2021 až február 2022 (aktualizované 1.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za december 2021

Pandemický rodičovský príspevok 31.12.2021 končí

Odklad splatnosti poistného do SP za november 2021

Zrušenie tzv. pandemickej PN

Zamestnávateľ a kontrola zamestnancov v režime OTP (akt. 23.1.2022)

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a ročným zúčtovaním 2021/2022

Chyba v "Prvej pomoci" je odstránená

Odklad splatnosti poistného do SP za október 2021 + posun splatnosti za predchádzajúce mesiace

"Prvá pomoc" za september až december 2021 (aktualizované 24.11.2021)

Novela zákona o zdravotnom poistení od 1.10.2021 - zrušenie niektorých oznamovacích povinností

Rodičia - dotácia na stravovanie a daňový bonus

Postup zamestnávateľa pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa po 1.8.2021

Dotácia na stravu alebo zvýšený daňový bonus? Príklady - komu sa čo oplatí

"Prvá pomoc" za august a september 2021 (aktualizované 12.8.2021)

SZČO a poistenie v SP pri čerpaní príspevku "Prvá pomoc" z opatrenia č. 2 od júla 2021

"Obedy zadarmo" a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 (aktualizované 5.8.2021 a 6.8.2021)

"Prvá pomoc" za júl 2021 (28.7.2021, aktualizované 1.8.2021)

Od 1.8.2021 je pozastavenie živnosti možné na ľubovoľne dlhý čas

Oplatí sa SZČO zostať dobrovoľne poistenou z pohľadu čerpania "Prvej pomoci"?

"Prvá pomoc" od júla 2021 (9.6.2021, aktualizované 18.8.2021)

Daňový bonus na deti v rokoch 2021 a 2022

Životné minimum od 1.7.2021, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Odklad splatnosti poistného do SP za máj 2021 + posun splatnosti za predchádzajúce mesiace

"Prvá pomoc++" komplexne po Aktualizácii č. 19 (5.5.2021)

Stravovanie "dohodárov" od 1.3.2021

Zmeny pri SOS dotácii od apríla 2021

Zmeny pri pandemickom rodičovskom príspevku od apríla 2021

Odklad splatnosti poistného do SP za apríl 2021

"Prvá pomoc++" komplexne (21.4.2021)

Minimálny dôchodok sporiteľov od 1.5.2021

Zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného v apríli 2021

Nárok na materské u otca - zmena od 1.5.2021 (akt. 17.5.2021)

Tehotenské a pandemický rodičovský príspevok (aktualizácia 22.4.2021)

Tehotenské - ako požiadať o tehotenské

Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti a SOS dotácia

Odklad platenia odvodov do SP za marec 2021

Ako sa zisťuje základ dane SZČO, ak ste čerpali príspevky "Prvá pomoc" - metodické usmernenie FR SR

Skúšobná doba od 1. marca 2021

Zmena pri dočasnom pridelení zamestnanca od 1. marca 2021

Odklad platenia odvodov do SP za február 2021

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov u zamestnancov mladších ako 33 rokov

Domácka práca a telepráca od 1. marca 2021

Práca detí starších ako 15 rokov od 1. marca 2021

Vek 65 rokov ako výpovedný dôvod

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Webináre: "Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni"

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO za január 2021

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.3 PREVZATIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 (aktualizované 27.4.2021)

Princíp "druhej šance" (novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1.1.2021)

Pokles tržieb v roku 2021 na účely zákona o sociálnom poistení (aktualizované 17.3.2021)

"Prvá pomoc++" - príspevky zamestnávateľom a SZČO od februára 2021 (aktualizácia 24.3.2021)

Príspevky "Prvá pomoc" sú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Odklad platenia odvodov do SP za január 2021

SZČO - poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.2.2021 - príspevok z opatrenia č. 2

Registrácie na stránke www.relia.sk v roku 2021

Zrušenie povinnosti oznamovať údaje o zamestnancoch v 2. kategórii rizika

Identifikačné číslo právneho vzťahu na účely zákona o sociálnom poistení

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Webináre "Legislatívne zmeny + ročné zúčtovanie"

Odvody 2021

Mzdové veličiny 2021

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a ročným zúčtovaním 2020/2021

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur

Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021 (aktualizácia 9.12.2020)

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť) - zmeny od 1. januára 2021 (aktualizované 3.12.2020)

Rodičovský príspevok a prídavky na deti od 1.1.2021

Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021 (schválené znenie vrátane jednorazového doplatku k dôchodku)

Minimálne dôchodky - zmeny od roku 2021

Tehotenské (aktualizácia 5.10.2020)

Minimálne mzdové nároky v roku 2021

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Minimálny dôchodok v roku 2021

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021

Podnikateľské kilečko

Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie (aktualizované 17.3.2021)

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?