Téma: Top

"Obedy zadarmo" a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021

"Prvá pomoc" za júl 2021 (28.7.2021, aktualizované 1.8.2021)

Od 1.8.2021 je pozastavenie živnosti možné na ľubovoľne dlhý čas

Registrácie na stránke www.relia.sk od 29. júna 2021

"Prvá pomoc" od júla 2021 (9.6.2021)

"Prvá pomoc++" komplexne po Aktualizácii č. 19 (5.5.2021)

Nová kniha MATERSKÁ 2021

Webináre: "Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni"

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 (aktualizované 27.4.2021)

Registrácie na stránke www.relia.sk v roku 2021

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 15.1.2021)

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie (sumarizácia zmien a opatrení)

3A alebo 3B?

Odklad platenia odvodov za marec 2020 (aktualizované 15.12.2020)

Príklady - príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec a apríl 2020

Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO ("Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti)

Otázky k príspevkom na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Pandemické karanténne nemocenské

Pandemické ošetrovné

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Video "Materská 2020": záznam z prednášky

Materská 2020 - otec na materskej 2020

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Minimálna mzda 2020

Rodičovský príspevok od 1.1.2020

Mzdové veličiny 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

Otec na materskej - dieťa v škôlke

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Prednášky MATERSKÁ (jar 2019)

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy

Žiadosť o príspevok na rekreáciu - vzor

Daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2018

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2018

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2019

Príspevky na rekreáciu - príspevky na stravovanie: v čom sa zhodujú a v čom líšia?

Materská 2019 - otec na materskej 2019

Zákaz doložky o mlčanlivosti o mzdových a pracovných podmienkach

Daňový bonus na deti v roku 2019

Príspevok na rekreáciu zamestnancov a rekreačné poukazy

Príplatky a doplatky v roku 2019

Minimálna mzda 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)