Téma: spoločník

Zvýšenie sadzby dane pre podiely na zisku na 10 %

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 28. SOCIÁLNE POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 1. ZÁVISLÁ PRÁCA

Kniha Zákonník práce 2022: ZÁVISLÁ PRÁCA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.4 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MAND.ZMLUVU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ ZM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5. AKO VYPLATIŤ (KONCOROČNÚ) ODMENU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.7 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠ. VÝDAVKOV BEZ SP

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.3 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.1 ZAMESTNANEC

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.5 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2017 A NASLEDUJÚCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3. PODIELY NA ZISKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.4 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.3 SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.2 DAŇ Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.1 ZMLUVY SPOLOČNÍKA A KONATEĽA VO VLASTNEJ SRO

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Konatelia, spoločníci a stravovanie

Kniha ODVODY: Kapitola 1.2 ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ, SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.1 ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ, ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Zdravotné poistenie osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt v SR - zmena od 1.1.2018