Téma: zákon o službách zamestnanosti

"Prvá pomoc" za september až december 2021

"Prvá pomoc" za august a september 2021 (aktualizované 12.8.2021)

"Prvá pomoc" za júl 2021 (28.7.2021, aktualizované 1.8.2021)

Oplatí sa SZČO zostať dobrovoľne poistenou z pohľadu čerpania "Prvej pomoci"?

"Prvá pomoc" od júla 2021 (9.6.2021, aktualizované 18.8.2021)

"Prvá pomoc++" komplexne po Aktualizácii č. 19 (5.5.2021)

"Prvá pomoc++" komplexne (21.4.2021)

Ako sa zisťuje základ dane SZČO, ak ste čerpali príspevky "Prvá pomoc" - metodické usmernenie FR SR

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO za január 2021

"Prvá pomoc++" - príspevky zamestnávateľom a SZČO od februára 2021 (aktualizácia 24.3.2021)

Príspevky "Prvá pomoc" sú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Register partnerov verejného sektora a čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus" (akt. 17.1.2021)

Pokles tržieb (platné od 24.3.2021)

Prevádzka

Zákaz vychádzania a dopad na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 15.1.2021)

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje až do konca roka 2020

Príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane - a to aj spätne za rok 2020

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje aj v mesiacoch august a september 2020

Súbeh opatrenia č. 3A a opatrenia č. 3B pri čerpaní príspevkov "Prvá pomoc"

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 1.7.2020

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 14.5.2020-17.5.2020

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie (sumarizácia zmien a opatrení)

Podmienka nebyť "podnik v ťažkostiach" je pre zamestnávateľov zrušená

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020

3A alebo 3B?

Je dobrý nápad skracovať v čase pandémie zamestnancom pracovné úväzky?

Ako získať čo najvyšší príspevok ak ste zamestnávateľ s poklesom tržieb?

Je príspevok na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO zdaniteľný príjem?

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

Príklady - príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec a apríl 2020

Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO ("Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti)

Otázky k príspevkom na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Príspevky na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO

Koronavírus a pomoc štátu zamestnávateľom

Povinnosť zamestnávateľa nahlasovať voľné pracovné miesta od 1.1.2019

Novela zákona o službách zamestnanosti k 1.1.2019 - zamestnávanie cudzincov

Zákazom práce za vyššiu zamestnanosť!