Téma: veličiny

Koniec školského roka 2023/2024 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2024 (aktualizácia 25.6.2024)

Životné minimum od 1.7.2024 a dopady jeho zvýšenia (akt. 27.6.2024)

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2025

Minimálna mzda 2025

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2023 bola 1430 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2025?

Ročný prehľad kurzov - rok 2023

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.5.2024, akt. 18.4.2024

Príjem rodičov v daňovom priznaní za rok 2023, ktorý je potrebný na získanie plného daňového bonusu na deti

Dôchodková hodnota platná v roku 2024 je 17,7688 €

Odvody 2024

Mzdové veličiny 2024

13. dôchodok v roku 2023 (akt. 26.11.2023)

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 2024

Valorizácia starobných dôchodkov v rokoch 2006 - 2025 (aktualizované 11.6.2024)

SZČO a stravné v roku 2023

Zvýšenie súm stravného od 1.10.2023 (aktualizované 22.9.2023)

Koniec školského roka 2022/2023 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.7.2023

Životné minimum od 1.7.2023 a dopady jeho zvýšenia (akt. 17.6.2023)

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 21. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA (ZAMESTNANEC)

Zvýšenie súm stravného od 1.6.2023 (Aktualizované 20.5.2023)

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.4.2023

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2024 (aktualizované 21.8.2023)

Minimálna mzda 2024 (aktualizované 21.8.2023)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022 bola 1304 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2024?

Je výhodnejšie poberať daňový bonus na deti mesačne, alebo je lepšie počkať na skončenie roka?

Aký musíte mať príjem za rok 2023, aby ste dostali plný daňový bonus na deti?

Zvýšenie príplatkov ku mzde od 1. júna 2023

Dôchodková hodnota platná v roku 2023 je 16,4764 €

Odvody 2023

Mzdové veličiny 2023

Daňový bonus od 1.1.2023 (novela zákona o dani z príjmov)

Zvýšenie súm stravného od 1.1.2023 (aktualizácia 7.12.2022)

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Koniec školského roka 2021/2022 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka v rokoch 2004 - 2025 (aktualizované 20.6.2024)

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Výška prídavkov na deti a daňového bonusu v rokoch 2004 - 2022

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2022

Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Daňový bonus zamestnanca od júla do decembra 2022

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

13. dôchodok v roku 2022

SZČO a stravné v roku 2022

Sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách

Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022 (aktualizované 7.4.2022)

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 2023 (aktualizované 14.7.2022)

Minimálna mzda 2023 (aktualizované 14.7.2022)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021 bola 1211 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2023?

Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.5.2022 (aktualizácia 23.3.2022)

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Ako optimalizovať daňovo-odvodové zaťaženie pri vyšších príspevkoch na stravovanie?

Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022

Mzdové veličiny 2022

Rodičia - dotácia na stravovanie a daňový bonus

Postup zamestnávateľa pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa po 1.8.2021

Dotácia na stravu alebo zvýšený daňový bonus? Príklady - komu sa čo oplatí

"Obedy zadarmo" a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 (aktualizované 5.8.2021 a 6.8.2021)

Stravovanie zamestnancov - navrhované zmeny od 1.1.2022

Daňový bonus na deti v rokoch 2021 a 2022

Životné minimum od 1.7.2021, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Ročný prehľad kurzov - rok 2020

Materské: Kalendár (otec, resp. iný poistenec)

Tehotenské a materské: Kalendár (matka, nástup na materské 6 týždňov pred pôrodom)

Tehotenské a materské: Kalendár (matka, nástup na materské 8 týždňov pred pôrodom)

Minimálne mzdové nároky 2022

Minimálna mzda 2022

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 (aktualizované 27.4.2021)

Mzdové veličiny 2021

13. dôchodok v roku 2020

Dôchodková hodnota pre rok 2021 je 14,2107 eur

Rodičovský príspevok a prídavky na deti od 1.1.2021

Príplatky ku mzde, prehľad za roky 2017 - 2021

Minimálne mzdové nároky v roku 2021

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Stravovanie zamestnancov (2020)

Príplatky ku mzde (2020)

Životné minimum od 1.7.2020, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Koniec školského roka - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, študentské brigády

Vznik a zánik sociálneho poistenia SZČO v roku 2020

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2021

Minimálna mzda 2021

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Minimálna mzda 2020

Zmeny v zákone o dani z príjmov pre rok 2020 (závislá činnosť)

Mzdové veličiny 2020

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Životné minimum od 1.7.2019 a dopady

Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.6.2019

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.7.2019

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Daň z príjmov závislá činnosť - veličiny platné v roku 2019

Stravovanie zamestnancov v roku 2019

Cestovné náhrady v roku 2019

Príplatky a doplatky v roku 2019

Minimálna mzda 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Životné minimum od 1.7.2018 a dopady

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.6.2018

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tipy VI.: Kapitola 13. ODVODY ROK 2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov rok 2018

Mzdové veličiny 2018

Odvody SZČO v roku 2018

Tabuľky odvodov 2017

Mzdové veličiny 2017