Téma: ošetrovné

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, NEMOCENSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 41. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - OŠETROVNÉ

Kniha MATERSKÁ 2023: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM

Zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného v apríli 2021

Pandemické ošetrovné počas vianočných prázdnin

Zmeny v ošetrovnom od 1.4.2021 (aktualizácia 9.12.2020)

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné na deti v predškolskom veku (aktualizácia 23.9.2020)?

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok na začiatku školského roka 2020/2021?

Mimoriadna situácia a lehoty na podanie daňového priznania

Dokedy je nárok na pandemické ošetrovné a rodičovský príspevok, ak núdzový stav skončí 13. júna?

Pandemické nemocenské a ošetrovné po skončení núdzového stavu a v čase "dobrovoľnej" škol.dochádzky

Krátenie dovolenky v období pandémie

Ošetrovné po skončení poberania rodičovského príspevku

Pandemické ošetrovné

Denný vymeriavací základ pri výpočte ošetrovného alebo nemocenského

Koronavírus a ošetrovné

Koronavírus a Zákonník práce

Strop pre výpočet nemocenských dávok a náhrady príjmu pri práceneschopnosti od r. 2017