Téma: zmeny 2017

Zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie (evidovaných nezamestnaných) po 1.5.2017

Ako môže po 1.5.2017 pracovať uchádzač o zamestnanie, evidovaný na úrade práce?

Richterov boj s podvodníkmi na úradoch práce vrcholí....

Max VZ na zdravotné poistenie pri dividendách môže byť nižší ako 52980 eur

Zákazom práce za vyššiu zamestnanosť!

Tabuľky odvodov 2017

Mzdové veličiny 2017

Oplatí sa v roku 2017 prejsť na živnosť?

Niekoľko rád do roka 2017

Ako najvýhodnejšie vyplatiť dividendy za roky 2011 až 2016

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2017

Tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň" za rok 2016

Tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..." pre rok 2017

Zrušenie max. VZ pri zdravotných odvodoch - príklad

Zrušenie max. VZ pri zdravotných odvodoch (okrem dividend)

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení od 1.1.2017 - okrem dividend

Naozaj sa v roku 2017 zvýšia všetky starobné dôchodky o viac ako 8 eur?

Zo zvýšenia minimálnej mzdy získa štát viac ako pracujúci

Komu pomôže zvýšenie paušálnych výdavkov?

Paušálne výdavky od r. 2017

SZČO a odvody 2017

Valorizácia dôchodkov k 1.1.2017

Zvýšenie materského od 1.5.2017

Strop pre výpočet nemocenských dávok a náhrady príjmu pri práceneschopnosti od r. 2017

Zvýšenie max. vymeriavacích základov v sociálnom poistení od r. 2017

Stravné a stravovanie zamestnancov od 1.12.2016