Téma: Daňové a odvodové tipy

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 11. PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.9 DANE A ODVODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.8 REKREAČNÝ POUKAZ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.7 PREUKÁZANIE NÁROKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.6 OSOBY ZÚČASTNENÉ NA REKREÁCII

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.5 DETSKÉ TÁBORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.4 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.3 VÝŠKA PRÍSPEVKU A JEHO VÝPLATA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.2 PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ ZAMESTNANEC

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10.1 POVINNOSŤ Z-TEĽA POSKYTNÚŤ PRÍSPEVOK

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 10. PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.5 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.4 FINANCOVANIE STRAVOVANIA, DANE A ODVODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.3 STRAVOVANIE A DOHODY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.2 KOMU MÔŽE Z-TEĽ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9.1 KOMU JE Z-TEĽ POVINNÝ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 9. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8.2 PRÍJMY ZO ZČ OSLOBODENÉ OD DANE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8.1 PRÍJMY ZO ZČ, KTORÉ NIE SÚ PREDMETOM DANE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 8. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.14 ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.13 ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.12 SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.11 KOMPLEXNÉ PRÍKLADY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.10 PRECHODNÉ USTANOVENIA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.9 ÚRADY PRÁCE A ÚSTREDIE PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.8 VRÁTENIE PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.7 OBDOBIE POSKYTOVANIA PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.6 VÝPLATA PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.5 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.4 PODMIENKY NA POSKYTNUTIE PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.3 SUMA PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.2 ČAS SKRÁTENEJ PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.1 DOHODA O PODANÍ ŽIADOSTI O PODPORU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7. ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.4 POKLES TRŽIEB

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.3 SZČO A POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.2 SZČO - PREHĽAD OPATRENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6.1 ZAMESTNÁVATELIA - PREHĽAD OPATRENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 6. "PRVÁ POMOC"

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.4 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MAND.ZMLUVU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ ZM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 5. AKO VYPLATIŤ (KONCOROČNÚ) ODMENU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.7 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠ. VÝDAVKOV BEZ SP

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.3 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4.1 ZAMESTNANEC

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.5 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2017 A NASLEDUJÚCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3. PODIELY NA ZISKU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.4 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.3 SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.2 DAŇ Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.1 ZMLUVY SPOLOČNÍKA A KONATEĽA VO VLASTNEJ SRO

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.4 UMELCI A AUTORI

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.2 SOCIÁLNE POISTENIE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.1 DAŇ Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1. SZČO

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): OBSAH

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): ÚVOD

Od 1.8.2021 je pozastavenie živnosti možné na ľubovoľne dlhý čas

Autori a umelci (2021/2022)

Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2021

Tipy VII. (2020): Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Tipy VII. (2020): Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Tipy VII. (2020): Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Tipy VI.: Kapitola 13. ODVODY ROK 2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tipy VI.: Kapitola 11. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

Tipy VI.: Kapitola 10. DOBROVOĽNÍCI

Tipy VI.: Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Tipy VI.: Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Tipy VI.: Kapitola 7. PODIELY NA ZISKU

Tipy VI.: Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Tipy VI.: Kapitola 5. SZČO

Tipy VI.: Kapitola 4. ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Tipy VI.: Kapitola 3. ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Tipy VI.: Kapitola 2. DOHODY

Tipy VI.: Kapitola 1. LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2018

Tipy VI.: ÚVOD

Prednáška 26.3.2017 od 18:00, KC Dunaj

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2016 "dobrovoľne"

Záznam z prednášky o daňových a odvodových tipoch 24.11.2016

Niekoľko rád do roka 2016