Téma: zmeny 2024

Zamestnávanie mladistvých zamestnancov - zmeny od 1.8.2024

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2024 (aktualizácia 25.6.2024)

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.6 AKÉ ODVODY A DAŇ Z PRÍJMU SA PLATIA, AK CHCETE MAX. MATERSKÚ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 13. SLOVNÍK POJMOV

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 12. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 5. INVALIDNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 6. VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 4. PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 3. STAROBNÝ DÔCHODOK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.6 DÔCHODKOVÁ HODNOTA

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 2.1 DÔCHODKOVÝ VEK

Kniha DÔCHODKY 2024: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Kniha DÔCHODKY 2024: ÚVOD

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Životné minimum od 1.7.2024 a dopady jeho zvýšenia (akt. 27.6.2024)

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.7 ZAPOČÍTANIE DOBY ŠTÚDIA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Požiadať o dôchodok v roku 2024 alebo v roku 2025?

Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve od 1.3.2024 do 30.6.2024

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2024: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Poskytovanie dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny sa predlžuje do 4. marca 2025

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.5.2024, akt. 18.4.2024

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí zamestnaneckých akcií

Deň Ústavy od roku 2024 už nie je dňom pracovného pokoja

Zvýšenie sadzby poistného na zdravotné poistenie v rokoch 2024 - 2027

Oprava § 26 a § 140 zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2024

Materské absolventky SŠ, VŠ, od 1. januára 2024

Pomoc pri splácaní hypoték stručne

Daňový bonus na zaplatené úroky + mimoriadny bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky + príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Minimálna daň právnickej osoby od roku 2024

Dôchodková hodnota platná v roku 2024 je 17,7688 €

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..."

Odvody 2024

Požiadať o predčasný starobný dôchodok v roku 2023? (akt. 4.12.2023)

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch"

Mzdové veličiny 2024

Semináre a webináre v období december 2023 - február 2024

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky 2024

Životné minimum od 1.7.2023 a dopady jeho zvýšenia (akt. 17.6.2023)

Zmena valorizácie dôchodkov od 1.1.2024 a valorizácie minimálnych dôchodkov od 1.7.2023

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2024 (aktualizované 21.8.2023)

Minimálna mzda 2024 (aktualizované 21.8.2023)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2022 bola 1304 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2024?

Zmeny v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) od 1.1.2023/1.5.2023/1.1.2024

Registrácie a prístupy na stránke www.relia.sk