Téma: zmeny 2022

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia)

Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2022

Otcovská dovolenka

Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Daňový bonus zamestnanca od júla do decembra 2022

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA OD 1. JÚNA 2022

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

13. dôchodok v roku 2022

Sezónne zamestnávanie - novela Zákonníka práce + zákona o sociálnom poistení (akt. 15.6.2022)

SZČO a stravné v roku 2022

Metodické usmernenie FS SR k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE UKRAJINCOV

Zvýšené sumy stravného platné od 1. mája 2022 (aktualizované 7.4.2022)

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Novela Zákonníka práce, schválená v NR SR dňa 15.3.2022

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (nová verzia 27.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za február 2022

"Prvá pomoc" pre SZČO za marec 2022 (aktualizované 1.4.2022)

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.3.2022

Zvýšenie súm stravného pravdepodobne od 1.5.2022 (aktualizácia 23.3.2022)

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 13. ODVODY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.14 ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.13 ZMENY V SOCIÁLNOM A ZDRAVOTNOM POISTENÍ

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.12 SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.11 KOMPLEXNÉ PRÍKLADY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.10 PRECHODNÉ USTANOVENIA

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.9 ÚRADY PRÁCE A ÚSTREDIE PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.8 VRÁTENIE PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.7 OBDOBIE POSKYTOVANIA PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.6 VÝPLATA PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.5 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.4 PODMIENKY NA POSKYTNUTIE PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.3 SUMA PODPORY

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.2 ČAS SKRÁTENEJ PRÁCE

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7.1 DOHODA O PODANÍ ŽIADOSTI O PODPORU

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 7. ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

"Prvá pomoc" za november 2021 až február 2022 (aktualizované 1.2.2022)

Odklad splatnosti poistného do SP za január 2022

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2022

Zákon o športe - odvody profi športovcov so zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu od r. 2022

Tlačivo "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň" na rok 2022

Oplatí sa počkať so žiadosťou o starobný dôchodok až na január 2022?

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Ako optimalizovať daňovo-odvodové zaťaženie pri vyšších príspevkoch na stravovanie?

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a ročným zúčtovaním 2021/2022

Stravovanie zamestnancov od 1.1.2022

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok od 1.1.2022

Mzdové veličiny 2022

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 5. MATERSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Registrácie na stránke www.relia.sk počas roka 2022

Stravovanie zamestnancov - navrhované zmeny od 1.1.2022

Minimálne mzdové nároky 2022

Minimálna mzda 2022

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?