ODVODY

Cena: 16,50 EUR

kód:20170200

Knihy

vypredané

Úplná novinka, ktorú budeme distribuovať od konca januára 2017. Prvýkrát sa objavuje na slovenskom trhu kniha, ktorá systematickým spôsobom a s pomocou množstva príkladov vysvetľuje podstatu odvodov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.

Nájdete tu kto sa na účely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení považuje za zamestnanca a za zamestnávateľa a kto je SZČO. Zistíte ako sa určí vymeriavací základ a platí poistné a to aj v špecifických prípadoch (napríklad nepravidelný príjem v sociálnom poistení). Podrobne sa popisuje spôsob platenia odvodov v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Nájdete tu všetko o odvodovej výnimke a o odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie. V knihe sú dôkladne popísané povinnosti pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov, vykazovaní a ďalších administratívnych povinnostiach. Rozsiahla kapitola je venovaná odvodom z podielov na zisku. Podrobne sú popísaní i poistenci štátu a tzv. samoplatitelia v zdravotnom poistení. A je tu i kapitola venovaná aktuálnej téme: otec na materskej.

Spoluautorom knihy je Janka Motyčková.

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

Variabilný symbol uveďte 20170200       Špecifický symbol uveďte Vaše IČO, resp. ponechajte prázdne a do poznámky  pre príjemcu uveďte vaše meno a priezvisko