Daňové a odvodové tipy V. (2016)

Cena: 16,50 EUR

kód:20160600

Knihy

vypredané

Koncom mája 2016 vydávam už piaty diel knihy „Daňové a odvodové tipy“.

„Päťka“ sa vracia k téme, ktorá vás v poslednom období zaujala – a to je zdanenie a „zodvodnenie“ príjmov spoločníkov a konateľov. Tento problém je v knihe komplexne rozobraný – počnúc zmluvnými vzťahmi vyplývajúcimi z Obchodného zákonníka, končiac nárokmi na dávky zo sociálneho poistenia, osobitne pokiaľ ide o dôchodky.

Ďalšou komplexnou témou sú dane a odvody umelcov a autorov – osôb, ktoré majú príjmy podľa Autorského zákona.

Vrátime sa aj k možnosti, ktorá vás stále viac a viac zaujíma – a to sú nároky „otca na materskej“.

Novinkou roka 2016 je zákon o športe – v knihe nájdete rozbor daňových a odvodových povinností športovcov (profesionálov i amatérov), športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe. Nájdete tu i informácie o nových možnostiach sponzoringu v športe.

Z tém mimo daní a odvodov v knihe nájdete rozbor nového zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Samozrejme vrátane dopadov na daňové a odvodové povinnosti.

Už tradične aj v tomto dieli nájdete každoročnú rutinu – postup pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2016 a odvodové povinnosti SZČO v rokoch 2016 a 2017.

Okrem toho v úvodnej kapitole nájdete prehľad všetkých dôležitých zmien pre rok 2016.

Ďakujem za Vašu stálu priazeň,

Váš Jozef Mihál

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

Variabilný symbol uveďte 20160600        Špecifický symbol uveďte Vaše IČO

Novú knihu „Daňové a odvodové tipy V. (2016)“ si môžete zakúpiť v predpredaji za zvýhodnenú cenu 11 eur s DPH (10 eur bez DPH) a to pri objednávke a úhrade do 30.4.2016. Knihu Vám zašleme najneskôr do konca júna 2016.

Po 30.4.2016 si u nás môžete knihu objednať za cenu 16,50 eur s DPH (15 eur bez DPH).

V kníhkupectvách bude kniha dostupná od júla 2016 za štandardnú cenu 19,90 eur s DPH.