Zákonník práce (2017)

Cena: 16,50 EUR

kód:20161200

Knihy

vypredané

Zákonník práce (2017) Komentár k vybraným ustanoveniam

Jozef Mihál sa ako lektor venuje pracovnému právu už dlhé roky ale až teraz po prvýkrát knižne vzdáva komentár k vybraným ustanoveniam Zákonníka práce, k zneniu účinnému k 1.1.2017.

V knihe nájdete komentár k nasledujúcim ustanoveniam: závislá práca, cezhraničné vyslanie zamestnanca, všeobecné ustanovenia Zákonníka práce, pracovný pomer, pracovná zmluva, dočasné pridelenie zamestnanca, pracovný čas, dovolenka, mzda, priemerný zárobok, benefity zamestnancov a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ako je pre Jozefa Mihála typické, s množstvom príkladov.

160 hutných strán ktoré Vám pomôžu pri každodennej práci personalistu a vo mzdovej učtárni.

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

Variabilný symbol uveďte 20161200        Špecifický symbol uveďte Vaše IČO, resp. ponechajte prázdne a do poznámky  pre príjemcu uveďte vaše meno a priezvisko