DÔCHODKY 2024

kód:2024061

Knihy

Len na stránke

Vitajte pri čítaní knihy "DÔCHODKY 2024", aktualizované podľa legislatívy platnej na jar 2024.

Ide o tretie vydanie knihy "DÔCHODKY", ktorá prvýkrát vyšla na jeseň 2020 a druhé vydanie bolo zverejnené v septembri 2023. 

Kniha vám dá podrobné informácie o všetkých druhoch dôchodkov, na ktoré má občan podľa zákona o sociálnom poistení nárok: starobné dôchodky, predčasné starobné dôchodky, minimálne dôchodky, invalidné dôchodky, rodičovské dôchodky, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky a trináste dôchodky.

V knihe nájdete ľudskou rečou vysvetlené, kedy dosiahnete dôchodkový vek, čo je to dôchodková hodnota, čo patrí do doby dôchodkového poistenia, ako sa určí priemerný osobný mzdový bod, aké sú špecifiká výpočtu dôchodkov pre invalidných dôchodcov, či sa oplatí platiť si dobrovoľné dôchodkové poistenie a kedy sa oplatí doplatiť si poistné za dobu evidencie na úrade práce alebo za dobu štúdia, ako si dôchodok môžete zvýšiť, kedy je najvhodnejšie požiadať o dôchodok...

Táto knižka vám pomôže získať čo najlepší, teda čo najvyšší dôchodok. A tak sa aj stane, pokiaľ pochopíte, že nečítate žiadnu beletriu ani oddychovú literatúru a budete čítať pomaly a sústredene.

Aby to šlo ľahšie, ponúkam vám v úvode návod, ako sa v knihe orientovať a čo kde nájdete.

Knihu začnite čítať od prvej kapitoly. Získate úvodný prehľad o jednotlivých druhoch dôchodkov. Začnete pomaličky a postupne chápať, že pre priznanie dôchodku je dôležitý akýsi dôchodkový vek a doba dôchodkového poistenia. Tu sa prvýkrát stretnete so záhadnými pojmami - osobný mzdový bod, dôchodková hodnota alebo dobrovoľné dôchodkové poistenie. Ak chcete mať dobrý dôchodok, začnite si tieto pojmy vštepovať.

Pokračujte druhou kapitolou. Pri jej čítaní si naozaj nájdite čas, pokojné miesto a sústreďte sa. Odporúčam čítanie so skúsenejšou kolegyňou, respektíve s niekým, kto sa v dôchodkovom systéme aspoň trochu vyzná. Ideálne s vašou mzdovou účtovníčkou. V druhej kapitole sú podrobne vysvetlené dôležité a pre výpočet dôchodku kľúčové pojmy, s ktorými sa musíte zoznámiť.

Kapitoly tri až deväť sú venované jednotlivým druhom dôchodkov. Ak vás nezaujíma invalidný dôchodok, pokojne kapitolu 5. preskočte. Ale napríklad v prípade, ak chcete ísť do predčasného dôchodku, pozorne čítajte kapitolu 4.

Určite by ste pri čítaní nemali vynechať kapitolu 11. V nej nájdete naozaj dôležité a ďalšie užitočné informácie - ako požiadať o dôchodok, ale ešte pred tým by ste mali vedieť, čo môžete očakávať v súvislosti s elektronickým účtom poistenca atď.

Druhému dôchodkovému pilieru sa v knihe venujeme len okrajovo a stručne, a to v kapitole 12.

Posledná 13. kapitola je slovníčkom pojmov, kde nájdete ich stručné zhrnutie s odkazom na jednotlivé kapitoly a podrobnejší výklad.

*

Kniha "DÔCHODKY 2024" je k dispozícií zatiaľ v elektronickej podobe na našej stránke. V septembri 2024 bude k dispozícií aj tlačená verzia v tvrdej väzbe a obmedzenom náklade.

Ak chcete čítať knihu "DÔCHODKY 2024" v elektronickej podobe, zaregistrujte sa a čítajte knihu tu na stránke. Zvoľte si niektorú zo spoplatnených registrácií, cenovo najvýhodnejšia je registrácia "OBSAH - MATERSKÁ”:

  • OBSAH
  • OBSAH - MATERSKÁ
  • PROFESIONÁL
  • OBČAN

Čo dostanete pri jednotlivých možnostiach registrácie a za akú cenu, sa dočítate tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

Ak napriek tejto knihe potrebujete osobnú pomoc a rady pri získaní vášho čo najlepšieho dôchodku, zaregistrujte sa na mojej stránke www.relia.sk a zvoľte si registráciu s prístupom "OBČAN". Pozor, pre mzdové účtovníčky je určená registrácia "PROFESIONÁL". Získate tak možnosť položiť mi otázky, na ktoré vám rád odpoviem. Upozorňujem, že táto služba je spoplatnená, čas je to najvzácnejšie, čo mám, respektíve nemám...

*

Chcem sa poďakovať tým, čo pomohli vzniknúť tejto knihe – najmä spoločnosti Arwakan s.r.o. za dlhoročnú spoluprácu pri príprave publikácií a seminárov, expertovi na dôchodky Antonovi Jobekovi za cenné rady a korektúry. A najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

Napísané v máji až júli 2024, autor Jozef Mihál.

Editorka Libuša Matušiak Vikorová, grafika Juraj Medvecký.

*

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.7.2024.