MATERSKÁ 2024

kód:202406

Knihy

Len na stránke

Vitajte pri čítaní knihy "MATERSKÁ 2024". Je to v poradí desiate vydanie knihy, ktorá vychádza od roku 2017, s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia "materské" a "tehotenské" a ktorá pomohla tisíckam rodín na Slovensku získať čo najvyššiu "materskú". Kniha dobre poslúži aj vám a nájdete v nej potrebné informácie, ak sa chystáte na materskú v roku 2024 alebo v roku 2025.

Najdôležitejšími novinkami v zákone o sociálnom poistení v poslednom období je pozitívna zmena pri posudzovaní nároku na materské žien (§ 48 ods. 1 ZSP, posledná veta), kedy sa do požadovanej doby poistenia najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom započítavajú nielen všetky skončené nemocenské poistenia ale aj všetky ďalšie trvajúce nemocenské poistenia, z ktorých si budúca matka neuplatňuje materské. Táto zmena je účinná od 13. augusta 2023.

Ďalej, s účinnosťou od 1. januára 2024, sa pri posudzovaní tejto podmienky u žien pri materskej (§ 48 ods. 1 ZSP) započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10 ZSP, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania = ukončila štúdium na strednej škole maturitnou skúškou alebo ukončila štúdium na vysokej škole štátnou záverečnou skúškou a podobne.

Každoročne sa zvyšuje maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materské, v roku 2024 je to suma 85,7425 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu 1929,30 € v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2025, je maximálny možný denný vymeriavací základ suma 94,0274 €. Najvyššie možné materské priznané v roku 2025 tak môže dosiahnuť sumu až 2115,70 € v mesiaci, ktorý má 30 dní, respektíve 2186,20 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

*

Kniha "MATERSKÁ 2024" je k dispozícií zatiaľ v elektronickej podobe na našej stránke. Koncom augusta 2024 bude k dispozícií aj tlačená verzia v tvrdej väzbe a obmedzenom náklade.

Ak chcete čítať knihu "MATERSKÁ 2024" v elektronickej podobe, zaregistrujte sa a čítajte knihu tu. Zvoľte si niektorú zo spoplatnených registrácií, cenovo najvýhodnejšia je registrácia "OBSAH - MATERSKÁ”:

  • OBSAH
  • OBSAH - MATERSKÁ
  • PROFESIONÁL
  • OBČAN

*

Čo dostanete pri jednotlivých možnostiach registrácie a za akú cenu, sa dočítate tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

*

Ak napriek tejto knihe potrebujete osobnú pomoc a rady pri získaní vašej čo najlepšej materskej, zaregistrujte sa na mojej stránke www.relia.sk a zvoľte si registráciu s prístupom "OBČAN". Pozor, pre mzdové účtovníčky je určená registrácia "PROFESIONÁL". Získate tak možnosť položiť mi otázky, na ktoré vám rád odpoviem. Upozorňujem, že táto služba je spoplatnená, čas je to najvzácnejšie, čo mám, respektíve nemám...

*

Chcem sa poďakovať tým, čo pomohli vzniknúť tejto knihe – najmä spoločnosti Arwakan s.r.o. za dlhoročnú spoluprácu pri príprave publikácií a seminárov. A najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

Napísané v máji a júni 2024, autor Jozef Mihál.

Editorka Libuša Matušiak Vikorová, grafika Juraj Medvecký.

*

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.7.2024.

Kniha MATERSKÁ 2024: ÚVOD
Kniha MATERSKÁ 2024: OBSAH
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA ŽIEN OD 1. JÚNA 2022
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.6 PODMIENKA MAŤ NAJMENEJ 270 DNÍ NEMOCENSKÉHO POISTENIA PRI MATERSKEJ ŽIEN
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 2.7 ZAPOČÍTANIE DOBY ŠTÚDIA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 5. MATERSKÉ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, NEMOCENSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 8.6 AKÉ ODVODY A DAŇ Z PRÍJMU SA PLATIA, AK CHCETE MAX. MATERSKÚ
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
Kniha MATERSKÁ 2024: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV