VIP prístup na webinár "Pomoc pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní za rok 2023

Cena: 180,00 EUR

kód:20240223

Semináre - Pomoc pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní za rok 2023

predaj ukončený

V cene je prístup na webinár z ponúkaných možností (dní). Môžete sa zúčastniť na všetkých termínoch bez akéhokoľvek obmedzenia a jeden webinár môžu súčasne sledovať z rôznych počítačov viaceré osoby.

Túto alternatívu preto odporúčame pre väčších zamestnávateľov a pre účtovné firmy.

V cene dostanete pracovný materiál na webinár "Ročné zúčtovanie" v elektronickej podobe (.pdf súbor).

V cene je prístup "PROFESIONÁL" na našu stránku www.relia.sk, platný odo dňa úhrady - do 2.4.2024 ... teda budete mať prístup na záznamy webinárov a budete môcť v neobmedzenom množstve klásť otázky Jozefovi Mihálovi aj mimo webinárov.

Okrem toho sú v cene dva darčeky, pošleme vám:

 • tlačený pracovný materiál, formát A4, 120 strán
 • "Mzdárske zákony 2024"

V procese vyplnenia objednávky si môžete zakúpiť za mimoriadne zvýhodnenú cenu publikácie:

 • Tlačený materiál RZ + LZ (pozor, 1 ks dostanete automaticky ako darček, ďalší si môžete kúpiť)
 • Mzdárske zákony 2024 (pozor, 1 ks dostanete automaticky ako darček, ďalší si môžete kúpiť)
 • Materská 2023
 • Dôchodky 2023
 • Škola mzdovej účtovníčky 2023

Uvedené publikácie si môže zakúpiť za cenu 10 + 1 (DPH) = 11 eur a knihu "Škola" za cenu 30 + 3 (DPH) = 33 eur. Zakúpiť si môže max. 1 kus z každej publikácie.

*

Cena: 150 + DPH = 180 eur, zľava pre klientov OBSAH/OBČAN/PROFI 100 + DPH = 120 eur.

*

TERMÍNY

21.2.24 (streda)

28.2.24 (streda)

13.3.24 (streda)

21.3.24 (štvrtok)  (pozor zmena, pôvodne sa mal konať 20.3.2024)

26.3.24 (utorok)

*

Program:

 • na webinári vám pomôžeme s problémami pri ročnom zúčtovaní za rok 2023
 • problematické bude uplatnenie daňového bonusu na deti a daňového bonusu na zaplatené úroky v kombinácií s mimoriadnym daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky a príspevkom na zvýšenú splátku úveru na bývanie
 • zopakujeme si, na aké dieťa je nárok na daňový bonus,
 • kto môže byť pri dieťati druhou či treťou oprávnenou osobou, teda koho čiastkový základ dane si môže ten, kto si bonus uplatňuje, započítať
 • ako je to pri rozvedených manželstvách, pri vzťahoch druh - družka
 • kedy bude pre zamestnanca výhodné podať si daňové priznanie, príklady
 • výpočet daňového bonusu v daňovom priznaní, ako zapísať do daňového priznania údaje druhej oprávnenej osoby, príklady
 • kedy je nárok a aký je výpočet daňového bonusu na zaplatené úroky, príklady
 • kedy je nárok a aký je výpočet mimoriadneho daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, príklady
 • podľa potreby si zopakujeme aj nezdaniteľné časti za rok 2023, najmä zmenu pri nezdaniteľnej časti na manželku - pri starostlivosti o deti, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinné predprimárne vzdelávanie
 • ročné zúčtovanie: komu ho môže zamestnávateľ vykonať a kedy si musí zamestnanec sám podať daňové priznanie
 • rozdiely v ročnom zúčtovaní pre rezidentov a nerezidentov
 • dokladovanie nárokov, doklady zo zahraničia
 • dostatočný priestor na diskusiu a na zodpovedanie všetkých otázok účastníkov
 •  

Trvanie: 9:00 - cca 15:00, v tom 2 - 3 prestávky podľa potreby.

Prezentácia bude otvorená od 8:30.

Po prijatí vašej úhrady za webinár Vám zašleme na mail účastníka webinára linku a prístupové heslo najneskôr 1 deň pred termínom školenia.

Termíny si vyberiete sami, ako vám budú najlepšie vyhovovať. Vami vybraný termín (alebo viacero termínov) nám nemusíte nahlasovať, my uvidíme Vaše pripojenie.

*

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára na základe vygenerovanej objednávky = VS.  Link , prístupové heslo a pracovný materiál posielame cca 2 dni pred vysielaním webinára iba  tým účastníkom, ktorí včas uhradili poplatok.


Storno podmienky: V prípade, že Vám bol poslaný pracovný materiál a prístupový link s heslom, uhradenú sumu nevraciame.