Prístup na webinár "Pomoc pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní za rok 2023"

Cena: 84,00 EUR

kód:20240221

Semináre - Pomoc pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní za rok 2023

predaj ukončený

V cene je prístup na webinár z ponúkaných možností (dní). Môžete sa zúčastniť len na jednom z ďalej uvedených termínov.

V cene dostanete pracovný materiál na webinár "Ročné zúčtovanie" v elektronickej podobe (.pdf súbor).

Okrem toho sú v cene dva darčeky, pošleme vám:

 • tlačený pracovný materiál, formát A4, 120 strán
 • "Mzdárske zákony 2024"

Pozor, pri tejto forme účasti na webinári v cene nie je záznam webinára.

*

Cena: 70 + DPH = 84 eur, zľava pre klientov OBSAH/OBČAN/PROFI 60 + DPH = 72 eur.

*

TERMÍNY

21.2.24 (streda)

28.2.24 (streda)

13.3.24 (streda)

21.3.24 (štvrtok)  (pozor zmena, pôvodne sa mal konať 20.3.2024)

26.3.24 (utorok)

*

Program:

 • na webinári vám pomôžeme s problémami pri ročnom zúčtovaní za rok 2023
 • problematické bude uplatnenie daňového bonusu na deti a daňového bonusu na zaplatené úroky v kombinácií s mimoriadnym daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky a príspevkom na zvýšenú splátku úveru na bývanie
 • zopakujeme si, na aké dieťa je nárok na daňový bonus,
 • kto môže byť pri dieťati druhou či treťou oprávnenou osobou, teda koho čiastkový základ dane si môže ten, kto si bonus uplatňuje, započítať
 • ako je to pri rozvedených manželstvách, pri vzťahoch druh - družka
 • kedy bude pre zamestnanca výhodné podať si daňové priznanie, príklady
 • výpočet daňového bonusu v daňovom priznaní, ako zapísať do daňového priznania údaje druhej oprávnenej osoby, príklady
 • kedy je nárok a aký je výpočet daňového bonusu na zaplatené úroky, príklady
 • kedy je nárok a aký je výpočet mimoriadneho daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, príklady
 • podľa potreby si zopakujeme aj nezdaniteľné časti za rok 2023, najmä zmenu pri nezdaniteľnej časti na manželku - pri starostlivosti o deti, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinné predprimárne vzdelávanie
 • ročné zúčtovanie: komu ho môže zamestnávateľ vykonať a kedy si musí zamestnanec sám podať daňové priznanie
 • rozdiely v ročnom zúčtovaní pre rezidentov a nerezidentov
 • dokladovanie nárokov, doklady zo zahraničia
 • dostatočný priestor na diskusiu a na zodpovedanie všetkých otázok účastníkov
 •  

Trvanie: 9:00 - cca 15:00, v tom 2 - 3 prestávky podľa potreby.

Prezentácia bude otvorená od 8:30.

Po prijatí vašej úhrady za webinár Vám zašleme na mail účastníka webinára linku a prístupové heslo najneskôr 1 deň pred termínom školenia.

Termíny si vyberiete sami, ako vám budú najlepšie vyhovovať. Vami vybraný termín (aleboviacerotermínov) nám nemusíte nahlasovať, my uvidíme Vaše pripojenie.

*

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára na základe vygenerovanej objednávky = VS.  Link , prístupové heslo a pracovný materiál posielame cca 2 dni pred vysielaním webinára iba  tým účastníkom, ktorí včas uhradili poplatok.


Storno podmienky: V prípade, že Vám bol poslaný pracovný materiál a prístupový link s heslom, uhradenú sumu nevraciame.