JARNÁ ŠKOLA 2023

kód:20230401

Knihy

Len na stránke

Rozpracované.

Všetky texty na stránke budú hotové do konca mája 2023.

Kniha v tlačenej podobe bude k dispozícií v lete 2023.

JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 1. ZÁVISLÁ PRÁCA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 2. PRACOVNÁ ZMLUVA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 3. ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 4. PRACOVNÝ ČAS
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 5. DOMÁCKA PRÁCA A TELEPRÁCA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 6. DOVOLENKA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 7. PREKÁŽKY V PRÁCI
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 8. MZDA, PRÍPLATKY, PRIEMERNÝ ZÁROBOK A NÁHRADA MZDY
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 9. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 10. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 11. REKREÁCIA ZAMESTNANCOV
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 12. PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 13. PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 14. SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 15. PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 16. ŠPECIFICKÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 17. DOHODY
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 18. DAŇ Z PRÍJMOV - ZÁKLADNÉ POJMY
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 19. DAŇ Z PRÍJMOV - ZDANITEĽNÉ PRÍJMY ZAMESTNANCA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 20. DAŇ Z PRÍJMOV - NEZDANITEĽNÉ ČASTI
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 21. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA (ZAMESTNANEC)
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 22. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 23. DAŇ Z PRÍJMOV - VÝPOČET MESAČNÝCH PREDDAVKOV
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 24. DAŇ Z PRÍJMOV - ROČNÉ ZÚČTOVANIE
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 25. DAŇ Z PRÍJMOV - PREUKAZOVANIE NÁROKOV ZAMESTNANCA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 26. DAŇ Z PRÍJMOV - ĎALŠIE POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 27. DAŇ Z PRÍJMOV - OPRAVA CHÝB
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 28. SOCIÁLNE POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 29. SOCIÁLNE POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 30. SOCIÁLNE POISTENIE - PRERUŠENIE (§ 26) A VYLÚČENIE (§ 140)
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 31. SOCIÁLNE POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 32. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 33. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 34. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 35. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 36. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 37. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POISTENCI ŠTÁTU
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 38. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - ZÁKLADNÉ POJMY
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 39. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - DVZ A ROZHODUJÚCE OBDOBIE
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 40. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - NÁHRADA PRI PN, NEMOCENSKÉ
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 41. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - OŠETROVNÉ
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 42. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - TEHOTENSKÉ
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 43. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - MATERSKÉ
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 44. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 45. DÔCHODKY - ZÁKLADNÉ POJMY
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 46. DÔCHODKY - STAROBNÝ DÔCHODOK
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 47. DÔCHODKY - PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 48. DÔCHODKY - INVALIDNÝ DÔCHODOK
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 49. DÔCHODKY - VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 50. DÔCHODKY - MINIMÁLNY DÔCHODOK
JARNÁ ŠKOLA 2023, Kapitola 51. DÔCHODKY - RODIČOVSKÝ DÔCHODOK