ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023

Cena: 79,20 EUR

kód:20230401

Knihy

Objednaj
skladom

Vitajte pri čítaní knihy "ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023".

Ide o prvé vydanie 800-stranovej knihy, ktorej ambíciou je stať sa nepostrádateľnou pomôckou pri práci každej mzdovej účtovníčky, účtovníka alebo vedúceho zamestnanca akejkoľvek organizácie zamestnávajúcej zamestnancov.

V knihe nájdete zrozumiteľné vysvetlenie prakticky všetkých problémov, s ktorými sa môžete stretnúť pri vašej práci. Jednotlivé kapitoly knihy sú tematicky rozdelené postupne tak, že tu nájdete informácie k Zákonníku práce, k zdaneniu príjmov zamestnancov a k odvodom na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.

Naviac v knihe nájdete podrobne spracované texty k nemocenským dávkam a dokonca i k dôchodkom. Kniha tak bude dôležitou pomôckou nielen pri vašej práci, ale aj v prípadoch, kedy budete potrebovať poradiť vašim zamestnancom alebo klientom.

*

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k vzniku knihy – spoločnosti Arwakan s.r.o.,  tlačiarni KO & KA (K-PRINT) a najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

*

Písané na jar 2023, autor Jozef Mihál, spolupráca Ľuboš Dojčan, Libuša Matušiak Vikorová a Ján Adámek.

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.1.2023.

*

Pozor, knihu dostanete zdarma - ako darček - ak si do 15. septembra 2023 zakúpite na našej stránke registráciu PROFESIONÁL na obdobie roka 2024, respektíve ak si predĺžite vašu registráciu PROFESIONÁL na rok 2024.

Ak chcete čítať knihu "ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023" v elektronickej podobe na stránke, zaregistrujte sa a čítajte knihu tu. Zvoľte si niektorú zo spoplatnených registrácií:

  • OBSAH
  • PROFESIONÁL
  • OBČAN

Čo dostanete pri jednotlivých možnostiach registrácie a za akú cenu, sa dočítate tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

*

Knihu spolu s faktúrou Vám zašleme po prijatí vašej platby na náš účet do 15 dní doporučenou poštou, v cene 79,20 € je poštovné a balné.  

Náš účet:  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

*

ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, ÚVOD
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, OBSAH
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 1. ZÁVISLÁ PRÁCA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 2. PRACOVNÁ ZMLUVA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 3. ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 4. PRACOVNÝ ČAS
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 5. DOMÁCKA PRÁCA A TELEPRÁCA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 6. DOVOLENKA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 7. PREKÁŽKY V PRÁCI
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 8. MZDA, PRÍPLATKY, PRIEMERNÝ ZÁROBOK A NÁHRADA MZDY
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 9. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 10. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 11. REKREÁCIA ZAMESTNANCOV
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 12. PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 13. PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 14. SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 15. PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 16. ŠPECIFICKÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 17. DOHODY
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 18. DAŇ Z PRÍJMOV - ZÁKLADNÉ POJMY
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 19. DAŇ Z PRÍJMOV - ZDANITEĽNÉ PRÍJMY ZAMESTNANCA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 20. DAŇ Z PRÍJMOV - NEZDANITEĽNÉ ČASTI
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 21. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA (ZAMESTNANEC)
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 22. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 23. DAŇ Z PRÍJMOV - VÝPOČET MESAČNÝCH PREDDAVKOV
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 24. DAŇ Z PRÍJMOV - ROČNÉ ZÚČTOVANIE
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 25. DAŇ Z PRÍJMOV - PREUKAZOVANIE NÁROKOV ZAMESTNANCA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 26. DAŇ Z PRÍJMOV - ĎALŠIE POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 27. DAŇ Z PRÍJMOV - OPRAVA CHÝB
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 28. SOCIÁLNE POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 29. SOCIÁLNE POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 30. SOCIÁLNE POISTENIE - PRERUŠENIE (§ 26) A VYLÚČENIE (§ 140)
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 31. SOCIÁLNE POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 32. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 33. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 34. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 35. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 36. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 37. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - POISTENCI ŠTÁTU
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 38. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - ZÁKLADNÉ POJMY
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 39. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - DVZ A ROZHODUJÚCE OBDOBIE
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 40. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - NÁHRADA PRI PN, NEMOCENSKÉ
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 41. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - OŠETROVNÉ
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 42. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - TEHOTENSKÉ
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 43. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - MATERSKÉ
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 44. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 45. DÔCHODKY - ZÁKLADNÉ POJMY
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 46. DÔCHODKY - STAROBNÝ DÔCHODOK
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 47. DÔCHODKY - PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 48. DÔCHODKY - INVALIDNÝ DÔCHODOK
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 49. DÔCHODKY - VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTSKÝ DÔCHODOK
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 50. DÔCHODKY - MINIMÁLNY DÔCHODOK
ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 51. DÔCHODKY - RODIČOVSKÝ DÔCHODOK