Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, Webinár 15.02.2023

Webinár je súčasťou série troch webinárov, na ktorých si pomaly a podrobne zopakujeme to, čo sme len stručne vysvetľovali na webinároch v decembri a januári.
 
14.2.2023: Zákonník práce od 1.11.2022 a zmeny v zákone o službách zamestnanosti
15.2.2023: Zákony o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, zmeny od 1.1.2023
16.2.2023: Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022
 
*
 
Program webinára dňa 15.2.2023:
 
... Min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2023
... Zrušenie ročného zúčtovania
... Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách študentov a dôchodcov
... Možnosť práce pri poberaní predčasného starobného dôchodku
... Odvodová odpočítateľná položka pri dohodách o sezónnej práci
... Zmeny pri vymeriavacom základe zamestnanca
... Zmeny pri vylúčení povinnosti platiť poistné zamestnanca a SZČO - na príkladoch
... Evidencia analytických údajov zamestnanca pre Sociálnu poisťovňu
... Minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie - výpočet, výnimky
... Zmeny v dôchodkoch
... Zvyšovanie dôchodkového veku, znižovanie dôchodkovej hodnoty
... Rodičovské dôchodky
... Predčasné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch
... Zmeny pri vdovských dôchodkoch
... Valorizácia dôchodkov a minimálnych dôchodkov, vízia pre rok 2024
... Zmeny v II. dôchodkovom pilieri
... Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt
 
*
 
Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky.
 
*
 
Zmena a doplnenie programu vyhradené.
 
*
 
Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (vyše 180 strán) v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.
 
Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam (!) formou diskusie v chate ("čete"). Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Prosím cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.
 
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.
 
Záznam webinára budú mať k dispozícií registrovaní užívatelia na našej stránke www.relia.sk, s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL.
 
*
 
Cena:
 
82,50 € + 20% DPH = 99 €
 
Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":
 
Len 60 € + 20% DPH = 72 €
 
Cena za všetky tri webináre (14.+15.+16.2.2023):
 
165 € + 20% DPH = 198 €
 
Zľavnená cena za všetky tri webináre predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":
 
Len 120 € + 20% DPH = 144 €
 
*