Zmeny v Zákonníku práce a v zákone o službách zamestnanosti, Webinár 14.02.2023

Webinár je súčasťou série troch webinárov, na ktorých si pomaly a podrobne zopakujeme to, čo sme len stručne vysvetľovali na webinároch v decembri a januári.
 
14.2.2023: Zmeny v Zákonníku práce a v zákone o službách zamestnanosti
15.2.2023: Zmeny v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení
16.2.2023: Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022
 
*
 
Program webinára dňa 14.2.2023:
 
... Nový povinný obsah pracovných zmlúv, nové povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o pracovných podmienkach
... Nové povinnosti zamestnávateľa voči "dohodárom", plánovanie výkonu práce dohodárov, náhrada odmeny pri zrušenej zmene
... Ďalšie zmeny v Zákonníku práce - napríklad "reťazenie pracovnej zmluvy"
... Otcovská dovolenka
... Stravné, stravovanie zamestnancov, príspevky na stravovanie a zavedenie elektronických stravovacích kariet od 1.1.2023
... Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
... Príplatky ku mzde podrobne
... Nové dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce s odvodovými zvýhodneniami
... Príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie
... Zmeny v zákone o nelegálnej práci
... Zmeny pri zamestnávaní ZŤP osôb
... Zmeny pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín
... Nová informačná povinnosť zamestnávateľa, ku ktorému bude vyslaný občan EÚ
... Ďalšie zmeny v zákone o službách zamestnanosti, evidencia na úrade práce, zmeny príspevkov, absolventskej praxe, podpory nových SZČO atď.
 
*
 
Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky.
 
*
 
Zmena a doplnenie programu vyhradené.
 
*
 
Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (vyše 180 strán) v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.
 
Počas webinára môžete zadávať stručné otázky k preberaným témam (!) formou diskusie v chate ("čete"). Všetky takéto otázky budú zodpovedané. Prosím cieľom webinára nie je poskytovanie súkromných konzultácií.
 
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.
 
Záznam webinára budú mať k dispozícií registrovaní užívatelia na našej stránke www.relia.sk, s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL.
 
*
 
Cena:
 
82,50 € + 20% DPH = 99 €
 
Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":
 
Len 60 € + 20% DPH = 72 €
 
Cena za všetky tri webináre (14.+15.+16.2.2023):
 
165 € + 20% DPH = 198 €
 
Zľavnená cena za všetky tri webináre predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":
 
Len 120 € + 20% DPH = 144 €