Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny, Webinár 29.06.2022

Cena: 84,00 EUR

kód:20220629

Semináre - Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny

predaj ukončený Sledujte Webinár

Hlavnou témou webinára je nový daňový bonus.

Ďalej budeme hovoriť o zmenách v sociálnom poistení od 1.6.2022 + ďalších aktuálnych témach.

*

Program: 

1. Nový daňový bonus od 1.7.2022 a od 1.1.2023

 • nová suma daňového bonusu a jeho ohraničenie percentom z čiastkového základu dane
 • postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov na daň
 • postup pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní
 • na čo si treba dať pozor
 • rady a odporúčania 

2. Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022

 • elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou
 • ochranná lehota tehotných žien, príklady
 • nová možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch + ďalšie zmeny v dôchodkoch
 • nová otcovská dovolenka po narodení dieťaťa z pohľadu zamestnávateľa

3. Ďalšie aktuálne témy a diskusia

 • stravovanie zamestnancov od 1.5.2022 (krátke zhrnutie zmien)
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
 • tzv. sezónna práca
 • diskusia

*

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete"). Všetky otázky budú zodpovedané.

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

*

Cena:

70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur