Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov, Webinár 26.11.2021

Cena: 84,00 EUR

kód:20211126

Semináre - Kurzarbeit + stravovanie zamestnancov

vypredané Sledujte Webinár

Webinár má štyri hlavné témy, vysoko aktuálne v súčasnom období:

*

1. “Prvá pomoc” za september - december 2021.

Na úvod si pripomenieme, aké príspevky môžu čerpať zamestnávatelia a SZČO na jeseň 2021. Od novembra 2021 by sa mali príspevky zvýšiť, preto nepremeškajte príležitosť získať príspevky pri správne zvolenej stratégií a využití platných opatrení v rámci "Prvej pomoci".

*

2. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. “Kurzarbeit”, účinný od januára 2022

… “Prvá pomoc” bude od januára 2022 nahradená novým systémovým nástrojom, určeným zákonom o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit. Nové pravidlá sú komplikované, treba ich správne pochopiť a vopred sa pripraviť, aby ste nepremeškali možnosť čerpať "podporu v čase skrátenej práce" už od januára.

Na webinári si do hĺbky vysvetlíme, ako bude tento nový nástroj fungovať:

 • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
 • čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a kedy je zamestnávateľ v čase skrátenej práce
 • prečo je potrebná dohoda so zástupcami zamestnancov alebo dohoda so samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o režime skrátenej práce
 • vzorec na výpočet podpory, maximálna možná výška podpory
 • žiadosť o poskytnutie podpory
 • obdobie poskytovania podpory
 • príklady (na základe ktorých všetko pochopíte)
 • súvisejúce dôležité zmeny v Zákonníku práce
 • poistné na financovanie podpory, kto ho platí, v akej výške a aký je súvis s poistením v nezamestnanosti
 • oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
 • diery v zákone a nevyjasnené pravidlá, ktoré budú musieť byť v zákone v rýchlom čase odstránené.

Upozorňujeme, že ide skutočne o rozsiahlu a dôležitú problematiku. Nespoliehajte sa preto na vašu účasť na webinároch k legislatívnym zmenám a ročnému zúčtovaniu v decembri a januári - na týchto webinároch tému preberieme len v rámci obmedzených časových možností, z dôvodu množstva ďalších preberaných tém!

*

3. Stravovanie zamestnancov od januára 2022

Národná rada SR koncom októbra 2021 schválila dôležité a zásadné zmeny pri stravovaní zamestnancov. 

Na webinári si vysvetlíme:

 • aké povinnosti a možnosti má zamestnávateľ pri zabezpečení stravovania svojich zamestnancov
 • ktorí zamestnanci majú nárok na zabezpečenie stravovania, a ktorým zamestnancom môže zamestnávateľ zabezpečiť stravovanie dobrovoľne
 • ako je to v prípade dohodárov, spoločníkov, konateľov...
 • akým spôsobom je zamestnávateľ povinný financovať stravovanie a aké má ďalšie možnosti
 • ako správne chápať oslobodenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie od dane, pri jednotlivých formách stravovania
 • ako využiť sociálny fond na vylepšenie podmienok stravovania, a či je to výhodné, najmä pri ohľade na daňové zvýhodnenia

*

4. OTP režim na pracoviskách

Od pondelka 22.11.2021 majú zamestnávatelia povinnosť kontrolovať zamestnancov v režime OTP. To znamená, zamestnávatelia budú musieť kontrolovať, či je zamestnanec kompletne očkovaný alebo či má platný negatívny výsledok testu na COVID-19 alebo či prekonal ochorenie COVID-19 v období posledných 180 dní. Zamestnanci, ktorý kontrolou neprejdú, nesmú byť vpustení na pracovisko a majú prekážku na strane zamestnanca bez nároku na náhradu mzdy, s príslušnými dôsledkami (zdravotné poistenie, poistenie v SP). 

*

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál (vyše 130 strán) v .pdf podobe.

V materiáli nájdete aj komentáre a príklady k ďalším aktuálnym témam na samoštúdium:

 • povinnosť zamestnávateľa uhrádzať zamestnancom náhradu príjmu počas prvých 10 dní pandemickej (karanténnej) PN
 • daňový bonus na dieťa a dotácia na stravovanie
 • príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa
 • tehotenské
 • zmeny vo vykazovaní do zdravotných poisťovní od 1.10.2021
 • zmeny v exekučných zrážkach od 1.1.2022
 • mzdové veličiny na rok 2022
 • odvody 2022

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete").

Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

*

Trvanie: 9:00 - cca 15:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Cena:

70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V cene je rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe pdf súboru.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.