Finančný príspevok na stravovanie + príspevok na rekreáciu, Webinár 17.06.2021

Cena: 84,00 EUR

kód:20210617

Semináre - Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021

posledné miesta Sledujte Webinár
Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webinárov v roku 2021

Hlavnou témou webinára je nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov.
 
Na webinári si systematicky preberieme povinnosti zamestnávateľa a práva zamestnancov pri stravovaní vrátane zdanenia príspevkov a to v súlade s aktuálnym metodickým pokynom Finančnej správy SR (metodický pokyn Finančnej správy SR vydaný 20. apríla 2021).
 
Pretože sa blíži dovolenková sezóna, oprášime si vedomosti týkajúce sa príspevku na rekreáciu.
 
Ďalšou témou je projekt "Prvá pomoc", ktorý sa znova mení - od júla 2021 bude výška príspevkov naviazaná na celonárodný COVID automat.
 
Na webinári bude dostatočný priestor na zodpovedanie vašich otázok a na konzultácie.
 
Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete").
 
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Trvanie: 9:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Termín:

17. jún 2021, začíname o 9:00.

*

Cena:

 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V cene je rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe pdf súboru.

Program:

1. Finančný príspevok na stravovanie a ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

 • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, výška finančného príspevku, sociálny fond, postup zamestnávateľa v období po 1. marci 2021, kostra smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výplata finančného príspevku, výplatná páska, oslobodenie od dane a odvodov, daňové výdavky zamestnávateľa, zrážky a exekúcie, výklad v súlade s metodickým pokynom Finančnej správy SR
 • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
 • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
 • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
 • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
 • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
 • dohody študentov počas prázdnin
 • a ďalšie zmeny v Zákonníku práce

2. Projekt "Prvá pomoc" - novinky od júla 2021

 • naviazanie "Prvej pomoci" na celonárodný COVID automat, výška príspevkov závisí od stanoveného stupňa varovania v COVID automate
 • kedy bude možné ďalej využívať opatrenie č. 3B
 • podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ
 • na ktorých zamestnancov môže zamestnávateľ čerpať príspevky
 • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
 • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
 • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO

3. Príspevok na rekreáciu

 • kedy a komu je zamestnávateľ povinný poskytnúť príspevok na rekreáciu
 • podmienky, ktoré musí splniť zamestnanec, oprávnené výdavky, preukazovanie nároku, doklady...
 • výška príspevku a jeho výplata
 • aké osoby sa môžu so zamestnancom zúčastniť na rekreácií
 • oslobodenie od dane, resp. zdanenie a odvody

4. Ďalšie aktuality

 • tehotenské: kto má nárok na tehotenské, výška tehotenského, postup pri vybavovaní tehotenského
 • aktuálne k pandemickým dávkam

5. Diskusia

 • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.