Finančný príspevok na stravovanie + aktuality v mzdovej učtárni, Webinár 27.05.2021

Cena: 84,00 EUR

kód:20210527

Semináre - Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021

Objednaj
dostupné
Technické požiadavky a praktické tipy pre sledovanie webinárov v roku 2021

Hlavnou témou webinára je nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov.
 
Na webinári si systematicky preberieme povinnosti zamestnávateľa a práva zamestnancov pri stravovaní vrátane zdanenia príspevkov a to v súlade s aktuálnym metodickým pokynom Finančnej správy SR (metodický pokyn Finančnej správy SR vydaný 20. apríla 2021).
 
Stručne sa pozrieme aj na ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021.
 
Hovoriť budeme aj o 3. fáze projektu "Prvá pomoc++" tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia a ako SZČO.
 
Venovať sa budeme aj zmenám v dávkach ako je pandemické ošetrovné a nemocenské, pandemický rodičovský príspevok a pozrieme sa aj na novú dávku tehotenské.
 
Neprejde pomaly deň bez toho, aby nepriniesol nejaké nové zmeny - reagovať preto budeme aj na ďalšie aktuálne novinky, ktoré medzitým "život prinesie".
 
Na webinári bude dostatočný priestor na zodpovedanie vašich otázok a na konzultácie.
 
Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe. Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate ("čete").
 
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Trvanie: 9:00 - 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Termíny:

26. marec 2021

15 a 29. apríl 2021

13. a 27. máj 2021

*

Cena pre všetky termíny:

 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V cene je rozsiahly pracovný materiál v elektronickej podobe pdf súboru.

Program:

1. Finančný príspevok na stravovanie a ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

 • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, výška finančného príspevku, sociálny fond, postup zamestnávateľa v období po 1. marci 2021, kostra smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výplata finančného príspevku, výplatná páska, oslobodenie od dane a odvodov, daňové výdavky zamestnávateľa, zrážky a exekúcie, výklad v súlade s metodickým pokynom Finančnej správy SR
 • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
 • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
 • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
 • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
 • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
 • dohody študentov počas prázdnin
 • a ďalšie zmeny v Zákonníku práce

2. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021

 • dôležité zmeny pri čerpaní príspevkov za mesiac február 2021 a nasledujúce, zvýšenie príspevkov
 • podmienky, ktoré musí splniť zamestnávateľ
 • na ktorých zamestnancov môže zamestnávateľ čerpať príspevky
 • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
 • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
 • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO

3. Tehotenské

 • kto má nárok na tehotenské a odkedy
 • výška tehotenského
 • postup pri vybavovaní tehotenského

4. Aktuálne: Zvýšenie pandemického ošetrovného a nemocenského od 1.4.2021 a ďalšie zmeny v pandemických dávkach

5. Diskusia

 • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.