Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021 - Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie s plnou penziou, Starý Smokovec 07.12.2020

(Grand Hotel Starý Smokovec december 2020)

Grand Hotel

Cena: 372,00 EUR

kód:20201207

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021(Grand Hotel Starý Smokovec december 2020)

posledné miesta

Milovníci prírody, relaxu a jedinečnej gastronómie, pozor!

Už v decembri sa uskutoční jedna z najnavštevovanejších konferencií od spoločnosti Poradca podnikateľa určená nielen pre mzdárov, personalistov, účtovníkov, autorov SW, ekonómov alebo majiteľov firiem. 

Tradične sa môžete tešiť na množstvo optimalizačných trikov alebo horúce novinky z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky, a to priamo od odborníka na pracovné právo Jozefa Mihála či daňových poradcov Vladimíra Ozimého a Sone Ugróczy. Súčasťou programu je aj dôkladný prierez legislatívnymi zmenami v účtovných a daňových predpisoch pre rok 2021.

Na základe súčasných hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva účinných od 15. 10. 2020, sme pripravení na vysielanie konferencie naživo vo forme online prenosu.

Akokoľvek  sa bude situácia na Slovensku vyvíjať, spúšťame predaj vstupeniek v cene aj on-line streamu. Naďalej však ostáva aj možnosť ubytovania v hoteli, kde si budete môcť pozrieť prednášky z pohodlia hotelovej izby. V prípade uvoľnenia opatrení, sa bude konferencia  konať  tradičným spôsobom.

Môžeme Vás uistiť, že nikto z prednášajúcich svoju účasť neruší, a teda celý program si budete môcť užiť buď z pohodlia svojho domova, kancelárie alebo z hotelovej izby.

Počas celého podujatia môžete prednášajúcim klásť otázky prostredníctvom aplikácie slido.com. Odpovede si následne vypočujeme v panelovej diskusii.

Cena vstupeniek:

Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí (ubytovanie nie je zahrnuté v cene)

7.- 9. 12. 2020

plná penzia + coffe break

310,00 €

372,00 €

7.- 8. 12. 2020

plná penzia + coffe break

240,00 €

288,00 €

8.- 9. 12. 2020

plná penzia + coffe break

240,00 €

288,00 €

Varianty vstupeniek pre účastníkov bez ubytovania

7.- 9. 12. 2020

bez ubytovania

280,00 €

336,00 €

7. 12. 2020

bez ubytovania

110,00 €

132,00 €

8. 12. 2020

bez ubytovania

130,00 €

156,00 €

9. 12. 2020

bez ubytovania

110,00 €

132,00 €

Varianty vstupeniek pre účastníkov onlinestreamu

7.- 9. 12. 2020

Online stream

210,00 €

252,00 €

Tip pre vás:
Spojte príjemné s užitočným a spravte si spolu s vašimi kolegami netradičný teambulding, navštívte nás s rodinou alebo si pobyt príďte vychutnať sami. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie
(bez ubytovania alebo s ubytovaním).

Pondelok 7. 12. 2020

9:30 – 10:00 hod.    Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00 hod.  Ing. Soňa Ugróczy

 • Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2021
  • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
  • Nový mechanizmus opravy základu danev prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodaniatelekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru(predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
  • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
  • Preukazovanie vývozu tovarudo miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
  • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

12:00 – 13:00 hod. Obedná prestávka

13:00 – 14:30 hod., Ing. Vladimír Ozimý

 • Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021
  • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
  • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
  • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
  • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
  • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
  • Zmeny v oblasti asignačnej dane
  • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
  • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
  • Vybrané zmeny  v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
  • Kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
  • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020
 • Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020
  • Nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov  – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
  • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
  • Odpočet daňovej straty za minulé zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát v príkladoch)

14:30 – 14:45 hod. Káva s občerstvením

14:45 – 16:15 hod. Ing. Vladimír Ozimý

 • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021
  • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
  • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu

Utorok 8. 12. 2020

9:00 – 9:30 hod. Registrácia účastníkov s občerstvením

9:30 – 9:35 hod. Otvorenie konferencie

9:35 – 11:00 hod. Ing. Soňa Ugróczy

Vybrané aktuálne témy k DPH

11:00 – 11:15 hod. Káva s občerstvením

11:15 – 12:30 hod. . Ing. Vladimír Ozimý

Nehnuteľnosti komplexne - účtovníctvo, daň z príjmov a DPH

 • zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zahrňovanie príjmov z predaja do základu dane,

uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou,

darovaním alebo dedením, zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti,

výdavky na opravu a údržbu, technické zhodnotenie nehnuteľnosti (FO nepodnikateľ, daňovník podnikateľ)

 • zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľnosti (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane u FO nepodnikateľa)
 • zdaňovanie príjmov plynúcich manželov do BSM
 • zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane
 • predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2019 (§ 38 ZoDPH)
 • výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv. dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb - nepodnikateľov , ak im plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti
 • oslobodenie  od dane alebo zdanenie pri nájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH
 • zmena účelu pri investičnom majetku v prípade predaja a nájmu nehnuteľnosti
 • osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty pri prevode nehnuteľností, ako správne postupovať pri prevode nehnuteľnosti (poukázanie na chyby)

12:30 – 13:30 hod. Obedná prestávka

13:30 – 15:00 hod. RNDr. Jozef Mihál

Projekt "Prvá pomoc" na udržanie pracovných miest na konci roka 2020 a jeho pokračovanie v roku 2021

 • zvýšenie príspevkov a zmeny podmienok na ich čerpanie
 • porovnanie "druhej vlny" a "prvej vlny"
 • kombinovanie jednotlivých opatrení
 • ako optimalizovať pracovný čas zamestnancov, domáca práca, prekážky v práci
 • ako získať čo najvyšší príspevok
 • ďalšie "pandemické" opatrenia - karanténna PN a OČR a dopady na zamestnávateľov

15:00 hod. Diskusia

Streda 9. 12. 2020

9:00 – 9:30 hod. Registrácia účastníkov

9:30 – 12:00 hod. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2021

 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2021
 • príplatky ku mzde podľa Zákonníka práce v roku 2021
 • trináste a štrnáste platy v roku 2021
 • zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 - dovolenky, domáca práca, finančný príspevok na stravovanie, dohody študentov
 • nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021,
 • zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpele
 • daňový bonus na deti zmeny od roka 2021
 • príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa na konci roka 2020 a v roku 2021
 • dôchodkový vek po novom, jednorazový doplatok k dôchodku
 • zmeny pre minimálne dôchodky
 • zmeny v odvodoch pre rok 2021
 • zmeny pri materskej pre rok 2021, nová dávka "tehotenské"
 • nový fond v Sociálnej poisťovni "kurzarbeit"
 • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

12:00 – 13:00 hod.  Obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2020, zmeny v tlačivách
 • nezdaniteľné časti a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2020
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2020 a „Prehľad“ pre rok 2021
 • venovanie 2% (3%) za rok 2020
 • ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR

15:00 – 16:00 hod. Diskusia

16:00 hod. Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa a RELIA si vyhradzujú právo na zmenu programu.

Doplňujúce informácie pre záujemcov o ubytovanie

Účastníci konferencie majú do 20. 11. 2020 nárok na zľavnené ubytovanie v Grand Hoteli Starý Smokovec****.
   Ubytovanie je možné predĺžiť o deň skôr, t. j. od 6. – 9. 12. 2020

Cena ubytovania po zľave je nasledovná:

Štandard izba

Izba DELUXE

Jednolôžková

Dvojlôžková

Jednolôžková

Dvojlôžková

85 €/s DPH

95 €/s DPH

105 €/s DPH

115 €/ s DPH

Termíny ubytovania:

?    7. – 9. 12. 2020  (všetky tri dni konferencie)

?    7. – 8. 12. 2020  (1. a 2. deň konferencie)

8. – 9. 12. 2020  (2. a 3. deň konferencie)

?    6. – 9. 12. 2020  (predĺžený pobyt)

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie v termíne od 7. – 9. 12. 2020 je možné rezervovať na e-mailovej adrese promocode@tmr.sk 
 • Pre uplatnenie zľavy na ubytovanie do obsahu e-mailu uveďte, že rezerváciu vykonávate v rámci účasti na podujatí od spoločnosti Poradca podnikateľa a tiež promokód: : DAU20
 • V prípade akýchkoľvek problémov s rezerváciou, prípadne stornovaním alebo uhradením ubytovania môžete v čase od 9:00 do 14:00 (PO – PI) kontaktovať zákaznícku podporu na tel. čísle: +421 910 535 871
 • Platnosť zľavy je do: 20. 11. 2020. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.

Ubytovanie zahŕňa:

raňajky formou bufetu, občerstvenie počas + obed počas prednášky, (7.-8. 12 2020) večera

 ?  3-hodinový vstup do wellness a fitness centra (1-krát za pobytový deň)

?  papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí

?  wifi pripojenie

gopass kartu grátis

?  parkovanie

   Dôležité upozornenie:

V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

 1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

 1. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.