ODVODY 2020

Cena: 16,50 EUR

kód:20190106

Knihy

Objednaj
skladom

Prvýkrát v roku 2017 sa objavila na slovenskom trhu publikácia ODVODY, ktorá systematickým spôsobom a na množstve príkladov vysvetlila podstatu odvodov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.

Po troch rokoch je tu aktualizované a doplnené vydanie pre rok 2020.

V knihe nájdete kto sa na účely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení považuje za zamestnanca a za zamestnávateľa a kto je SZČO. Zistíte ako sa určí vymeriavací základ a platí poistné a to aj v špecifických prípadoch (napríklad nepravidelný príjem v sociálnom poistení). Podrobne je vysvetlený spôsob platenia odvodov v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V knihe je všetko o odvodovej výnimke a o odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie. Len tu nájdete dôkladne popísané povinnosti pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov, vykazovaní a ďalších administratívnych povinnostiach. Rozsiahla kapitola je venovaná odvodom z podielov na zisku. Kniha obsahuje aj komentár k  poistencom štátu a svoje si tu nájdu tzv. samoplatitelia v zdravotnom poistení.

Autori sú skúsení lektori v oblasti pracovného práva, sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Túto odvodovú učebnicu by ste určite mali mať.

Knihu spolu s faktúrou Vám zašleme po prijatí vašej platby na náš účet do 15 dní poštou , nie kuriérom, v cene 16,50 je poštovné a balné.

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100

Kniha ODVODY: Kapitola 1.1 ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ, ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 1.2 ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ, SOCIÁLNE POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 1.3 DOHODY A ODVODY
Kniha ODVODY: Kapitola 1.4 ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH
Kniha ODVODY: Kapitola 1.5 ZAMESTNANEC, VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 1.6 ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 1.7 SADZBY POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 1.8 VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA SOCIÁLNE POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 1.9 ROZHODUJÚCE OBDOBIE NA URČENIE VYM. ZÁKLADU NA SOCIÁLNE POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 1.10 SADZBY POISTNÉHO NA SOCIÁLNE POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 2. REGISTRAČNÉ POVINNOSTI VOČI SOCIÁLNEJ POISŤOVNI A ZDRAVOTNÝM POISŤOVNIAM
Kniha ODVODY: Kapitola 2.1 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZAMESTNANCOV DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
Kniha ODVODY: Kapitola 2.2 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZAMESTNANCOV DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
Kniha ODVODY: Kapitola 2.3 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRACOVNÝ POMER
Kniha ODVODY: Kapitola 2.4 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY
Kniha ODVODY: Kapitola 2.5 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY DÔCHODCOV
Kniha ODVODY: Kapitola 2.6 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV
Kniha ODVODY: Kapitola 2.7 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI
Kniha ODVODY: Kapitola 2.8 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠTATUTÁRI, ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV
Kniha ODVODY: Kapitola 2.9 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRÍKAZNÁ ZMLUVA
Kniha ODVODY: Kapitola 2.10 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STAROSTA, POSLANCI OBCÍ, VÚC
Kniha ODVODY: Kapitola 2.11 PRIHLASOVANIE SÚBEŽNÝCH PRÁVNYCH VZŤAHOV
Kniha ODVODY: Kapitola 3. OZNAMOVACIE POVINNOSTI POČAS TRVANIA ZAMESTNANIA
Kniha ODVODY: Kapitola 3.1 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ZMENY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Kniha ODVODY: Kapitola 3.2 OZNAMOVACIE POVINNOSTI NEPLATENÉ VOĽNO, ABSENCIA
Kniha ODVODY: Kapitola 3.3 OZNAMOVACIE POVINNOSTI PRÁCENESCHOPNOSŤ, OČR, DLHODOBÁ PRÁCENESCHOPNOSŤ
Kniha ODVODY: Kapitola 3.4 OZNAMOVACIE POVINNOSTI MATERSKÁ DOVOLENKA, MATERSKÉ
Kniha ODVODY: Kapitola 3.5 OZNAMOVACIE POVINNOSTI RODIČOVSKÁ DOVOLENKA, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
Kniha ODVODY: Kapitola 3.6 OZNAMOVACIE POVINNOSTI OTEC POBERAJÚCI MATERSKÉ
Kniha ODVODY: Kapitola 3.7 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŽENA NA MATERSKEJ DOVOLENKE BEZ POBER. MATERSKÉHO
Kniha ODVODY: Kapitola 3.8 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŠTRAJK
Kniha ODVODY: Kapitola 4.1 VYKAZOVANIE SOCIÁLNA POISŤOVŇA – MESAČNÝ VÝKAZ
Kniha ODVODY: Kapitola 4.2 VYKAZOVANIE SOCIÁLNA POISŤOVŇA – VÝKAZ POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV
Kniha ODVODY: Kapitola 4.3 VYKAZOVANIE ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
Kniha ODVODY: Kapitola 4.4 PRÍJEM Z NEPLATNE SKONČENÉHO PRÁVNEHO VZŤAHU
Kniha ODVODY: Kapitola 4.5 EVIDENČNÝ LIST DÔCHODKOVÉHO POISTENIA
Kniha ODVODY: Kapitola 5. SZČO
Kniha ODVODY: Kapitola 5.1 SZČO - ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 5.2 SZČO - SOCIÁLNE POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 5.3 SZČO AUTORSKÉ HONORÁRE
Kniha ODVODY: Kapitola 6. PODIELY NA ZISKU
Kniha ODVODY: Kapitola 7. SAMOPLATITELIA – ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 8. DOBROVOĽNÉ SOCIÁLNE POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 9. POISTENCI ŠTÁTU NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 10. POISTENCI ŠTÁTU NA SOCIÁLNE POISTENIE
Kniha ODVODY: Kapitola 12. ODVODY ROK 2020