Daň z príjmov zo závislej činnosti 2020

Cena: 16,50 EUR

kód:20190105

Knihy

Objednaj
skladom

Kniha je praktickou príručkou, ktorá vám pomôže v orientácii v stále zložitejšom zákone o dani z príjmov. Kniha nepokrýva svojim výkladom celý zákon ale len tie časti, ktoré sa týkajú príjmov zo závislej činnosti - vzťahuje sa teda na príjmy zamestnancov a ich zdanenie a s tým súvisiace povinnosti zamestnávateľov.

V knihe nájdete množstvo príkladov, je z pera skúseného autora a obľúbeného lektora, napísaná typickým zrozumiteľným jazykom a je určená ľuďom bez právnického vzdelania.

V prvej kapitole nájdete prehľad legislatívnych zmien pre rok 2020 v zákone o dani z príjmov, týkajúcich sa závislej činnosti.

Druhá kapitola obsahuje výklad používaných pojmov ako napríklad daňový rezident a nerezident, zamestnanec a zamestnávateľ, základ dane, prepočítací kurz, zaokrúhľovanie...

Dôležitá tretia kapitola popisuje príjmy zo závislej činnosti - zdaniteľné a ďalej príjmy ktoré nie sú predmetom dane a podrobne i príjmy oslobodené od dane.

Štvrtá, piata, šiesta a siedma kapitola komentujú jednotlivé nezdaniteľné časti, ktorými si zamestnanec môže znížiť základ dane.

Ďalšie dve kapitoly sú dôležité pre uplatnenie nároku zamestnanca na daňový bonus na deti a na zaplatené úroky.

Jedenásta a dvanásta kapitola sú praktickými návodmi pre zamestnávateľa a výpočet preddavkov na daň, respektíve vykonanie ročného zúčtovania.

Obsahom trinástej kapitoly sú povinnosti zamestnanca (najmä pri preukazovaní svojich nárokov) a povinnosti zamestnávateľa (napríklad pri oprave chýb).

Špecifická štrnásta kapitola je zaujímavá najmä pre spoločníkov s.r.o., je to komentár k zdaneniu podielov na zisku.

Predposledná kapitola popisuje možnosti venovania 2% dane na "osobitné účely" a posledná 16.-ta kapitola je zoznamom mzdových veličín, aby ste to všetko mali poruke.

Knihu spolu s faktúrou Vám zašleme po prijatí vašej platby na náš účet do 15 dní poštou , nie kuriérom, v cene 16,50 je poštovné a balné.

Náš účet  IBAN SK8911000000002623116455 resp. 2623116455/1100